PHNC History of Czech Philosophy

Faculty of Arts
Autumn 2020

The course is not taught in Autumn 2020

Extent and Intensity
2/0/0. 5 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
prof. PhDr. Jan Zouhar, CSc. (lecturer)
Guaranteed by
prof. PhDr. Jan Zouhar, CSc.
Department of Philosophy - Faculty of Arts
Supplier department: Department of Philosophy - Faculty of Arts
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
Students will become familiar with the history of Czech philosophical thought and Czech culture their major figures.
Learning outcomes
Students will be able to interpret historical philosophical texts and situate them in historical context, as well as in the context of European and World philosophy.
Syllabus
 • The charakter of Czech philosophical trought.
 • Czech reformation (Tomáš Štítný, Huss´ predecessors, John Huss, Petr Chelčický).
 • Humanism (Unity of the brethren, John Blahoslav, J. A. Comenius); philosophy after 1620.
 • Enlightenment (Dobrovský, Procházka, Bolzano, Palacký).
 • Hegelianism (Purkyně, Klácel, Bratránek, Štorch, Hanuš, A. Smetana).
 • Herbartism (Lindner, Dastich, Durdík, Hostinský, Zába).
 • T. G. Masaryk.
 • Positivism (Krejčí, Čáda, Drtina, Tvrdý, Král, Zbořil).
 • Idealism (Mareš, Rádl, Klíma, Pelikán, Vorovka, Hoppe, Trnka).
 • Religious philosophy (Kratochvil, Habáň, Pecka, Kozák, Hromádka).
 • Structuralism (Fischer, Bláha, Mukařovský).
 • Fenomenologia (Patočka); axiology (Zbořil, Novák).
Literature
  required literature
 • ZOUHAR, Jan. Dějiny českého filozofického myšlení do roku 1968 (History of Czech Philosophical Thinking to 1968). 1. vyd. Brno: Academicus, 2008. 155 pp. mimoedice. ISBN 978-80-87192-02-3. info
 • GABRIEL, Jiří and Lubomír NOVÝ. Česká filosofie ve 20. století I. In Česká filosofie ve 20. století I. Brno: Vydavatelství MU, 1995. ISBN 80-210-1222-6. info
  recommended literature
 • ZOUHAR, Jan, Helena PAVLINCOVÁ and Jiří GABRIEL. Demokracie je diskuse... Česká filosofie 1918-1938 (Democracy is Diskussion...Czech Philosophy 1918-1938). 1. vyd. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2005. 199 pp. mimo edice. ISBN 80-7182-190-X. info
 • Slovník českých filozofů. Edited by Jiří Gabriel - Josef Krob - Helena Pavlincová - Jan Zouhar. 1. vyd. V Brně: Masarykova univerzita, 1998. 697 s. ISBN 8021018402. info
 • KRÁL, Josef. Československá filosofie : Nástin vývoje podle disciplín. 1. vyd. Praha: Melantrich, 1937. 337 s. info
 • Antologie z dějin československé filosofie. D. 1. Edited by Robert Kalivoda - Josef Zumr. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1963. info
 • ČSAV. Ústav pro filozofii a sociologii and SAV. Ústav pro filozofii a sociologii. Antologie z dějin českého a slovenského filozofického myšlení : (do roku 1848). Vyd. 1. Praha: Svoboda, 1981. 677 s. info
 • Antologie z dějin českého a slovenského filozofického myšlení : (od roku 1848 do roku 1948). Vyd. 1. Praha: Nakladatelství Svoboda, 1989. 808 s. ISBN 8020500294. info
 • Spory v české filosofii mezi dvěma světovými válkami : výbor textů. Edited by Jan Zouhar - Helena Pavlincová - Jiří Gabriel. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2003. 335 s. ISBN 8021031247. info
 • GABRIEL, Jiří, Helena PAVLINCOVÁ and Jan ZOUHAR. Česká filosofie mezi dvěma světovými válkami : náčrt. Vyd. 1. V Brně: Masarykova univerzita, 2001. 120 s. ISBN 8021027371. info
Teaching methods
Instruction in the form of lectures, presentations and seminars.
Assessment methods
The attendance of lectures and seminars obligatory is (70 % at least) as well as an activity in seminars.
A written exam from the history of Czech philosophy from the Middle Ages till 1968 and from the assigned reading list.
The written exam (at least 70 % success rate) immediately precedes the oral exam.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught annually.
The course is taught: every week.

 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/autumn2020/PHNC