PSMB046 Poruchy autistického spektra

Filozofická fakulta
podzim 2021
Rozsah
1/1/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučováno online.
Vyučující
Mgr. Katarína Kemková (přednášející)
Garance
PhDr. Irena Komendová, Ph.D.
Psychologický ústav - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jarmila Valchářová
Dodavatelské pracoviště: Psychologický ústav - Filozofická fakulta
Předpoklady
Študent/študentka má záujem o štúdium problematiky porúch autistického spektra a chce sa dozvedieť viac o teoretickom základe problematiky (klasifikácia, diagnostika, kognitívne teórie autizmu...). Taktiež je pripravený/á sa aktívne podieľať na výuke a o témach diskutovať.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 25 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/25, pouze zareg.: 0/25
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cieľom kurzu je zoznámiť študentov a študentky s poruchami autisického spektra (PAS) - ich klasifikáciou v klasifikačných systémoch, pod-kategóriami, diagnostickými kategóriami a stručnou históriou. Hlavný dôraz je kladený na moderné kognitívne teórie autizmu a na pochopenie správania ľudí s autizmom aj na základe týchto teórií. Ku koncu kurzu sa zoznámime aj so súčasnou situáciou možných intervencií pre uľahčenie života ľuďom s autizmom a so stavom poskytovanej starostlivosti v Českej a Slovenskej republike.
Výstupy z učení
Na konci kurzu budú študenti a študentky schopní/é v praxi pracovať s konkrétnymi spôsobmi komunikácie, motivácie a spolupráce s ľuďmi s PAS. Ďalej budú schopní/é aplikovať znalosti o diagnostických kritériách a nástrojoch, o moderných kognitívnych teóriách autizmu a o súčasnej situácii v starostlivosti o ľudí s PAS v ČR a SR v reálnych situáciách.
Osnova
 • 1. Informácie o predmete, požiadavky na ukončenie predmetu, praktické informácie 2. Základné informácie o PAS, skúsenosti študentov a študentiek 3. Netradičný pohľad na autizmus: rigidita a pravidlá 4. Netradičný pohľad na autizmus: zmeny v zmyslovom vnímaní, časť 1 5. Netradičný pohľad na autizmus: zmeny v zmyslovom vnímaní, časť 2 6. Teórie autizmu: teória slabej centrálnej koherencie 7. Teórie autizmu: teória mysle, ostatné teórie 8. Praktické informácie o intervenciách: motivácia, vizualizácia, systematizácia 9. Praktické informácie o intervenciách: sú všetky intervencie užitočné? 10. Situácia v ČR a SR a každodenné problémy ľudí s PAS a ich rodín 11. Prezentácia skupinového projektu 12. Záverečná diskusia, ukončenie kurzu
Literatura
  povinná literatura
 • Kanner, L. (1943). Autistic disturbances of affective contact. Nervous Child, Vol 2: 217-250. Retrieved from http://simonsfoundation.s3.amazonaws.com/share/071207-leo-kanner-autistic-affective-contact.pdf.
 • VERMEULEN, Peter. Autistické myšlení. Translated by Iva Strnadová. Vyd. 1. Praha: Grada, 2006. 130 s. ISBN 8024716003. info
 • BOGDASHINA, Ol‘ga. Sensory perceptual issues in autism and Asperger syndrome : different sensory experiences, different perceptual worlds. Edited by Wendy Lawson - Theo Peeters. Philadelphia: Jessica Kingsley, 2003. 217 s. ISBN 1843101661. info
  doporučená literatura
 • THOROVÁ, Kateřina. Poruchy autistického spektra. 2012. ISBN 978-80-262-0215-8. info
 • GRANDIN, Temple a Richard PANEK. Mozek autisty : myšlení napříč spektrem. Translated by Šárka D. Tripesová. Vydání první. Praha: Mladá fronta, 2014. 269 stran. ISBN 9788020431158. info
 • BOGDASHINA, Ol‘ga. Theory of mind and the triad of perspectives on autism and Asperger syndrome : a view from the bridge. 1st pub. London: Jessica Kingsley, 2006. 334 s. ISBN 1843103613. info
 • BRAUNS, Axel. Pestrostíni a netopýři : můj život v jiném světě. Translated by Zdeněk Jančařík. Vyd. 1. Praha: Portál, 2011. 309 s. ISBN 9788073678326. info
 • World Health Organization. (1992). The ICD-10 classification of mental and behavioural disorders: Clinical descriptions and diagnostic guidelines. Geneva: World Health Organization.
 • American Psychiatric Association. (2013). Neurodevelopmental Disorders. In Diagnostic and statistical manual of mental disorders (5th ed.). doi: http://dx.doi.org/10.1176/appi.books.9780890425596.dsm01
Výukové metody
Interaktívne prednášky s diskusiou, 90 minút, raz do týždňa.
Metody hodnocení
Pre úspešné ukončenie predmetu vyžadujeme od študentov/študentiek aspoň 80% účasť na výuke, splnenie dvoch domácich úloh (esej a skupinový projekt) a aktívnu účasť na záverečnej diskusii.
Informace učitele
K predmetu bude vypísaný online kurz v Elf-e, kde budú uložené všetky materiály ku kurzu.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, podzim 2020.