PV1A206 Němčina I

Filozofická fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Petr Elbel, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Martin Pleva (přednášející)
Garance
Mgr. Petr Elbel, Ph.D.
Ústav pomocných věd historických a archivnictví - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Olga Barová
Dodavatelské pracoviště: Ústav pomocných věd historických a archivnictví - Filozofická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
PV1A206/01: St 18:00–19:40 B2.22, M. Pleva, Němčina I pro začátečníky. Případné rozdělení do seminárních skupin proběhne až po rozřazovacím testu.
PV1A206/02: St 18:00–19:40 B2.11, P. Elbel, Němčina I pro pokročilejší. Případné rozdělení do seminárních skupin proběhne až po rozřazovacím testu.
Předpoklady
! PV1A13 Němčina I &&! AR1A14 Němčina I &&! NOWANY ( PV1A13 Němčina I , AR1A14 Němčina I , AR1A206 Němčina I )
Začátečníci nebo mírně pokročilí.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 25 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 4/25, pouze zareg.: 0/25
Jiné omezení: Přednáška je určena oborovým studentům. Nejedná se o němčinu všeobecnou. V první hodině proběhne rozřazovací test, pro úplné začátečníky nepovinný.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem výuky němčiny pro archiváře v prvních dvou semestrech je zvládnutí základů gramatiky německého jazyka, základní slovní zásoby pro běžnou komunikaci a úvod do čtení odborných textů. Zvláštní pozornost je věnována morfologickým a syntaktickým jevům vyskytujícím se v německých odborných textech starších i novějších, technice čtení a použití dané slovní zásoby i v mluvních řečových aktech. Pozornost je také věnována výcviku písemného projevu, pravopisnému systému a s přihlédnutím k oboru také čtení a psaní v kurentu. Důraz je kladen i na samostatnou četbu.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- aktivně a pasivně znát základní slovní zásobu německého jazyka (např. dle učebnice Němčina pro jazykové školy nově 1)
- dle mluvnických pravidel skloňovat podstatná jména a osobní i přivlastňovací zájmena a časovat pravidelná i nepravidelná slovesa v přítomném čase, préteritu a perfektu
- tvořit věty jednoduché a souřadná souvětí
- rozumět jednodušším textům (částečně s historickou tematikou)
- číst frakturu
Osnova
  • Gramatika;
  • práce s textem;
  • konverzace
Literatura
  • HÖPPNEROVÁ, Věra. Němčina pro jazykové školy nově : der, die, das. Illustrated by Josef Pospíchal - Petr Vítek. Plzeň: Fraus, 2010. 232 stran. ISBN 9788072389124. info
  • Materiály vyučujícího
Výukové metody
Cvičení
Metody hodnocení
2 hodiny semináře - zápočet formou písemného testu
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2020/PV1A206