REMgr10 Jazykový seminář pro pokročilé I

Filozofická fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/2/0. 0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Simone Sumelidu (přednášející)
Mgr. Bc. Kateřina Bočková Loudová, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Bc. Kateřina Bočková Loudová, Ph.D.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Rozvrh
Čt 14:00–15:40 A22
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 5 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 1/5, pouze zareg.: 0/5, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/5
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Το μάθημα επικεντρώνεται στην εξάσκηση της γνώσης της νεοελληνικής γλώσσας και προορίζεται για προχωρημένους φοιτητές (επίπεδο ΚΕΠΑ Β2). Στόχος του μαθήματος είναι η ανάπτυξη και των τεσσάρων γλωσσικών δεξιοτήτων (κατανόηση και παραγωγή γραπτού λόγου, κατανόηση και παραγωγή προφορικού λόγου, KΕΠΑ Β2-Γ1. Η γλώσσα του μαθήματος είναι η νεοελληνική.
Kurz je zaměřen na procvičování praktické znalosti novořeckého jazyka a je určen pokročilým studentům novořečtiny (vstupní jazyková kompetence dle Evropského referenčního rámce: B2). Cílem kurzu je rozvíjení všech čtyř jazykových kompetencí studentů (čtení, psaní, poslech a mluvení, SERR B2-C1). Výuka probíhá v novořečtině.
Výstupy z učení
Μετά το τέλος του μαθήματος θα είναι οι φοιτητές ικανοί:
- να καταλάβουν τις κύριες ιδέες δύσκολων κειμένων πάνω σε συγκεκριμένα, αλλά και αφηρημένα θέματα που διδάχτηκαν στο μάθημα
- να χρησιμοποιούν την ελληνική γλώσσα με ευχέρεια και αυθορμητισμό, έτσι ώστε η επικοινωνία τους με τους φυσικούς ομιλητές να γίνεται χωρίς πίεση και δυσκολία
- να εξηγούν μία άποψη πάνω σε ένα θέμα, παρουσιάζοντας τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα διάφορων επιλογών
- να παράγουν γραπτό λόγο με σαφήνεια και λεπτομέρεια πάνω σε ευρύ πεδίο θεμάτων
- να καταλαβαίνουν δύσκολα γραμματικά φαινόμενα της νεοελληνικής γλώσσας
Po absolvování kurzu budou studenti schopni:
- porozumět hlavním myšlenkám složitých textů týkajících se jak konkrétních, tak abstraktních témat probíraných v kurzu;
- účastnit se rozhovoru na probíraná témata natolik plynule a spontánně, že budou moci vést běžný rozhovor s rodilými mluvčími;
- vysvětlit své názorové stanovisko týkající se aktuálního problému s uvedením výhod a nevýhod různých možností;
- napsat srozumitelné podrobné texty na širokou škálu témat;
- porozumět složitým gramatickým jevům v novořečtině.
Osnova
 • 1ο μάθημα: Οικογένεια.
 • 2ο μάθημα: Εργασία.
 • 3ο μάθημα: Εκπαιδευτικό σύστημα της Ελλάδας.
 • 4o θέμα θα επιλεχτεί με βάση το ενδιαφέρον των φοιτητών.
 • 1. lekce: Rodinné vztahy.
 • 2. lekce: Zaměstnání.
 • 3. lekce: Vzdělávací systém v Řecku.
 • 4. téma bude vybráno na základě zájmu a preferencí studentů.
Literatura
  doporučená literatura
 • PANAGOPULU, Evangelia. Ellinika gia prochorimenus. Instituto Neoellinikon Spudon, 1997. ISBN 960-231-082-0. info
  neurčeno
 • GKARELĪ, Efī, Efī KAPOULA, Machī MONTOZOLĪ, Stela NESTORATOU, Euangelia PRITSĪ, Nikos POUMPĪS a Geōrgia SYKARA. Taxídi stīn Elláda. ellīniká ōs deuterī / xénī glōssa. V' ekdosi. Athīna: Ekdoseis Grīgorī, 2016. 309 stran. ISBN 9789603338680. info
 • GEŌRGIADOU, Ifigeneia. Kaleidoskopio : seirá ekmáthīsīs tīs ellīnikīs ōs xénīs/deuterīs glōssas. 2ī ekdosī. London: Akakia, 2013. 206 stran. ISBN 9781908362674. info
 • BABINIOTIS, G. Grammatiki tis neas ellinikis: Domoliturjiki-epikinoniaki. Athina: Ellinika grammata, 2005. ISBN 9604420259. info
 • HOLTON, David a Peter MACKRIDGE. Grammatiki tis ellinikis glossas. 1. vyd. Athina: Ekdosis Pataki, 1999. 495 s. ISBN 960-378-082-0. info
 • VALSAMAKĪ-TZEKAKĪ, Fanī, Danaī GKIŌCHA-PERGANTĪ, Euangelia KANELOU-IOKONOMOPOULOU, Ioanna KARAMANITAKI-ASTERIADOU, Euanthia KATOUDI-PITSOKOU, Dimitra MANAVI a Anna CHATZIPANAGIOTIDOU. Ellinika & epistimi. Thessaloniki: University studio press a.e., 1997. 287 stran. ISBN 9601205780. info
Výukové metody
Στα μαθήματα οι φοιτητές υπό την καθοδήγηση του καθηγητή αναπτύσσουν τα αναφερόμενα θέματα (με βάση κείμενα, ταινίες κλπ.), γράφουν εκθέσεις πάνω σ' αυτά και ασχολούνται με γραμματικά φαινόμενα του επιπέδου Γ1.
Na hodinách jsou rozvíjena témata, která si studenti připravili během domácí přípravy (na základě textů, videí a dalších materiálů zadaných vyučujícím), dále je procvičována slovní zásoba týkající se daného tematického okruhu. Součástí výuky je také vlastní písemný projev studentů na dané téma a procvičování složitějších gramatických jevů úrovně C1.
Metody hodnocení
Εργασία με τα υλικά, συμμετοχή στα μαθήματα, τελικό τεστ που περιλαμβάνει ερωτήσεις σε κείμενο, ασκήσεις γραμματικής και λεξιλογίου. Ακολουθεί προφορική εξέταση.
Průbežná práce s materiály zadanými vyučujícím, aktivní účast na výuce, písemná zkouška zahrnující otázky k zadanému textu, cvičení na slovní zásobu probíranou na semináři, gramatická cvičení. Následuje ústní zkouška.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2021/REMgr10