REMgr15 Jazykový seminář pro pokročilé II

Filozofická fakulta
jaro 2022

Předmět se v období jaro 2022 nevypisuje.

Rozsah
0/2/0. 0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Bc. Kateřina Bočková Loudová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Simone Sumelidu (cvičící)
Garance
Mgr. Bc. Kateřina Bočková Loudová, Ph.D.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Předpoklady
SOUHLAS
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Το μάθημα επικεντρώνεται στην εξάσκηση της γνώσης της νεοελληνικής γλώσσας και προορίζεται για προχωρημένους φοιτητές. Στόχος του μαθήματος είναι η ανάπτυξη και των τεσσάρων γλωσσικών δεξιοτήτων (κατανόηση και παραγωγή γραπτού λόγου, κατανόηση και παραγωγή προφορικού λόγου, ΚΕΠΑ Γ1). Η γλώσσα του μαθήματος είναι η νεοελληνική.
Kurz je zaměřen na procvičování praktické znalosti novořeckého jazyka a je určen pokročilým studentům novořečtiny. Cílem kurzu je rozvíjení všech čtyř jazykových kompetencí studentů (čtení, psaní, poslech a mluvení, SERR C1). Výuka probíhá v novořečtině.
Výstupy z učení
Μετά το τέλος του μαθήματος θα είναι ο φοιτητής ικανός:
- να κατανοήσει ένα ευρύ φάσμα απαιτητικών, μακρoσκελών κειμένων και να αναγνωρίσει σημασίες που υπονοούνται;
- να εκφραστεί άνετα και αυθόρμητα στα νέα ελληνικά και πάνω σε απαιτητικά θέματα;
- να εξηγεί σαφώς μία άποψη πάνω σε ένα θέμα, παρουσιάζοντας τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα διάφορων επιλογών;
- να χρησιμοποιεί τη γλώσσα ευέλικτα και αποτελεσματικά για κοινωνικούς, ακαδημαϊκούς και επαγγελματικούς σκοπούς;
- να παραγάγει σαφή, καλά διαρθρωμένα, λεπτομερή κείμενα για σύνθετα θέματα;
- να καταλαβαίνει και να εξηγεί δύσκολα γραμματικά φαινόμενα της νεοελληνικής γλώσσας.
Studenti budou po absolvování kurzu schopni:
- rozumět širokému rejstříku náročných a dlouhých novořeckých textů a rozpoznat implicitní významy textů;
- vyjadřovat se v novořečtině plynule a pohotově i na složitá témata;
- jasně vysvětlit své názorové stanovisko týkající se aktuálního problému s uvedením výhod a nevýhod různých možností;
- využívat novořeckého jazyka pružně a efektivně pro společenské, akademické a profesní účely;
- vytvořit srozumitelné, dobře uspořádané, podrobné texty na složitá témata;
- porozumět a vysvětlit složité gramatické jevy v novořečtině.
Osnova
 • 1ο μάθημα: Η γλώσσα και η εξέλιξή της.
 • 2ο μάθημα: Οι Έλληνες και οι άλλοι.
 • 3ο μάθημα: Το πολιτικό σύστημα της Ελλάδας, η επίκαιρη πολιτική κατάσταση στην Ελλάδα.
 • 4o θέμα θα επιλεχτεί με βάση το ενδιαφέρον των φοιτητών.
 • 1. lekce: Jazyk a jeho vývoj.
 • 2. lekce: Řekové ve vztahu k okolnímu světu.
 • 3. lekce: Politický systém Řecka, politická situace v současném Řecku.
 • 4. téma bude vybráno na základě zájmu a preferencí studentů.
Literatura
 • GKARELĪ, Efī, Efī KAPOULA, Machī MONTOZOLĪ, Stela NESTORATOU, Euangelia PRITSĪ, Nikos POUMPĪS a Geōrgia SYKARA. Taxídi stīn Elláda. ellīniká ōs deuterī / xénī glōssa. V' ekdosi. Athīna: Ekdoseis Grīgorī, 2016. 309 stran. ISBN 9789603338680. info
 • GEŌRGIADOU, Ifigeneia. Kaleidoskopio : seirá ekmáthīsīs tīs ellīnikīs ōs xénīs/deuterīs glōssas. 2ī ekdosī. London: Akakia, 2013. 205 stran. ISBN 9781908362773. info
 • GEŌRGIADOU, Ifigeneia. Kaleidoskopio : seirá ekmáthīsīs tīs ellīnikīs ōs xénīs/deuterīs glōssas. 2ī ekdosī. London: Akakia, 2013. 206 stran. ISBN 9781908362674. info
 • SARANTAKOS, Nikos. Lexeis pou chanontai : ena taxidi se 366 spanies lexeis. 1. ekdosī. Athīna: Ekdoseis tou Eikostou Prōtou, 2011. 303 s. ISBN 9789608219779. info
 • VALSAMAKĪ-TZEKAKĪ, Fanī, Danaī GKIŌCHA-PERGANTĪ, Euangelia KANELOU-IOKONOMOPOULOU, Ioanna KARAMANITAKI-ASTERIADOU, Euanthia KATOUDI-PITSOKOU, Dimitra MANAVI a Anna CHATZIPANAGIOTIDOU. Ellinika & epistimi. Thessaloniki: University studio press a.e., 1997. 287 stran. ISBN 9601205780. info
Výukové metody
Στα μαθήματα οι φοιτητές υπό την καθοδήγηση του καθηγητή αναπτύσσουν τα αναφερόμενα θέματα (με βάση κείμενα, ταινίες κλπ.), γράφουν εκθέσεις πάνω σ' αυτά και ασχολούνται με γραμματικά φαινόμενα του επιπέδου Γ1.
Na hodinách jsou rozvíjena témata, která si studenti připravili během domácí přípravy (na základě textů, videí a dalších materiálů zadaných vyučujícím), dále je procvičována slovní zásoba týkající se daného tematického okruhu. Součástí výuky je také vlastní písemný projev studentů na dané téma a procvičování složitějších gramatických jevů.
Metody hodnocení
Εργασία με τα υλικά, συμμετοχή στα μαθήματα, τελικό τεστ που περιλαμβάνει ερωτήσεις σε κείμενο, ασκήσεις γραμματικής και λεξιλογίου. Ακολουθεί προφορική εξέταση.
Průbežná práce s materiály zadanými vyučujícím, aktivní účast na výuce, písemná zkouška zahrnující otázky k zadanému textu, cvičení na slovní zásobu probíranou na semináři, gramatická cvičení. Následuje ústní zkouška.
Vyučovací jazyk
Nová řečtina
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.

 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2022/REMgr15