REMgr16 Novořecká dialektologie

Filozofická fakulta
jaro 2022

Předmět se v období jaro 2022 nevypisuje.

Rozsah
1/1/0. 0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Bc. Kateřina Bočková Loudová, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Bc. Kateřina Bočková Loudová, Ph.D.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Předpoklady
REBcA25 Novořecká syntax I
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem kurzu je:
- seznámit studenty s dialektální situací v soudobém Řecku;
- podat systematický výklad problematiky včetně teoretického úvodu a dějin novořeckých dialektů;
- seznámit studenty se základními fonologickými, morfologickými, příp. syntaktickými a lexikálními rysy jednotlivých dialektů, zejména těch, které se od standardu novořečtiny výrazně odlišují a způsobují značné komunikační překážky.
Výstupy z učení
Po absolvování kurzu student rozumí základním teoretickým problémům řecké dialektologie; bude schopen popsat základní distinktivní rysy novořeckých dialektů a tuto dovednost uplatnit v praxi při četbě, poslechu a překladu jednoduchých dialektálních textů.
Osnova
 • 1. Úvod do problematiky. Vymezení pojmu dialektologie v novořečtině.
 • 2. Jazyk – dialekt – idiom. Izoglosy. Sociolekty.
 • 3. Historické počátky novořeckých dialektů.
 • 4. Severní a jižní dialektální skupiny. Hlavní distinktivní rysy novořeckých dialektů.
 • 5. Základní charakteristika pontského dialektu.
 • 6. Základní charakteristika kappadočtiny a tsakónštiny.
 • 7. Základní charakteristika řeckých dialektů jižní Itálie (Griko).
 • 8. Základní charakteristika kyperštiny.
 • 9. Základní charakteristika krétského dialektu.
 • 10. Základní charakteristika idiomů jihovýchodní (Dvanáctiostroví, Kyklady, Chios) a severovýchodní Egeidy (Lesbos, Limnos, Imvros, Samothraki).
 • 11. Základní charakteristika idiomů Iónského moře neboli Sedmiostrovních idiomů.
 • 12. Základní charakteristika peloponnéských idiomů.
 • 13. Základní charakteristika idiomů severního Řecka a Malé Asie.
Literatura
 • · Αναγνωστόπουλος, Γ. (1924): Εισαγωγή εις την νεοελληνική διαλεκτολογία. Περί της αρχής των Νεοελληνικών διαλέκτων. Επετηρίς της Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών 1: 93-108.
 • · Browning, R. (1969): Medieval and Modern Greek. Cambridge: Cambridge University Press.
 • · Dawkins, R. M. (1940): The Dialects of Modern Greek. Transactions of the Philological Society, 1-38.
 • · Hatzidakis, G. (1892): Einleitung in die neugriechische Grammatik. Leipzig.
 • · Horrocks, G. (2010): Greek: A History of the Language and its Speakers. Chichester: Wiley-Blackwell.
 • · Καμπάκη-Βουγιουκλή, Π. (2009): Εισαγωγή στη νεοελληνική διαλεκτολογία κατά παράδοση. Ξάνθη: Σπανίδης.
 • · Κοντοσόπουλος, Ν. (2001): Διάλεκτοι και ιδιώματα της Νέας Ελληνικής. Αθήνα: Γρηγόρης.
 • · Newton, B. (1972): The generative interpretation of dialect. A study of Modern Greek phonology. Cambridge: CUP.
 • · Τριανταφυλλίδης, Μ. (1938): Νεοελληνική Γραμματική. 1ος τόμ., Ιστορική εισαγωγή. Θεσσαλονίκη: Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών.
 • · Trudgill, P. (2000): Modern Greek dialects: A preliminary classification. Journal of Greek Linguistics 4: 45-63.
 • · Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (1999): Διαλεκτικοί θύλακοι της ελληνικής γλώσσας. Αθήνα.
 • · Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (2000): Η Ελληνική Γλώσσα και οι Διάλεκτοί της. Αθήνα.
Výukové metody
Přednášky, společná četba a výklad textů. Výklad je doplněn četbou a rozborem vybraných dialektálních textů a poslechem audionahrávek.
Metody hodnocení
Zápočet se uděluje na základě úspěšného písemného testu (min. 70 %), který sestává z a) otázek týkajících se probrané látky, b) překladu a analýzy vybraných dialektálních textů.
Další komentáře
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Výuka probíhá každý týden.

 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2022/REMgr16