REMgr19 Byzantská říše za vlády makedonské dynastie (867-1056)

Filozofická fakulta
jaro 2019
Rozsah
2/0/0. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Marek Meško, M.A., Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Marek Meško, M.A., Ph.D.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Rozvrh
St 14:00–15:40 C42
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 15 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem kurzu je seznámení studentů s velmi pestrým a zároveň důležitým obdobím byzantských dějin, kdy této říši vládli panovníci makedonské dynastie. Studenti si osvojí informace o jednotlivých panovnících této dynastie, o problémech, kterým museli čelit, i o okolních státních útvarech v tomto období, které měly s Byzancí přátelské, neutrální, nebo nepřátelské vztahy. Také jim tato přednáška kromě jiného umožní pochopit pozadí cyrilometodějské mise, jakožto i pokřesťanštění ostatních slovanských národů - Bulharů, Srbů a Rusů.
Výstupy z učení
Student díky absolvování kurzu: • - prohloubí a rozšíří své znalosti z kurzu Dějiny Byzance; • - získá přehled historických pramenů k tomuto období; • - seznámí se detailně s císaři makedonské dynastie a bude znát všechna důležitá biografická data týkající se nejen zmiňovaných panovníků, ale i jejich blízkých příbuzných; • - zasadí historický vývoj Byzance do širšího kontextu evropských středověkých dějin.
Osnova
 • 1. Úvod, geografická poloha Byzance, charakteristika písemných pramenů k období vlády makedonské dynastie. • 2. Přátelé a nepřátelé Byzance v 9. století. • 3. Michal III. a Basileios I. • 4. První generace - vláda Basileia I. • 5. Druhá generace - Lev VI. • 6. První intermezzo - Lekapenoi. • 7. Třetí a čtvrtá generace - Konstantin VII. Porfyrogenntos a Romanos II. • 8. Druhé intermezzo - Nikeforos II. Fokas a Ján I. Tzimiskes. • 8. Pátá generace - Basileios II. Bulharobijce a Konstantin VIII. • 10. Epigonové makedonské dynastie a její politické dedičství. • 11. Byzantská kultura za makedonské dynastie. • 12. Křesťanské misie za makedonské dynastie - Velká Morava, Bulharsko, Kyjevská Rus.
Literatura
 • AVENARIUS, Alexander. Byzantská kultúra v slovanskom prostredí v 6.-12. storočí : k problému recepcie a transformácie. Vyd. 1. Bratislava: Veda, 1992. 279 s. ISBN 8022403598.
 • DVORNÍK, František. Zrod střední a východní Evropy. Mezi Byzancí a Římem. Praha 1999.
 • VAVŘÍNEK, Vladimír. Cyril a Metoděj mezi Konstantinopolí a Římem. Vyd. 1. V Praze: Vyšehrad, 2013. 375 s. ISBN 9788074293443.
 • HAVLÍK, Lubomír E. Přehledné dějiny Byzance. Vyd. 1. Brno: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 1971. 121 s.
 • HERRIN, Judith. Ženy v purpuru. Translated by Vladimír Vavřínek. Vyd. 1. Praha: Mladá fronta, 2005. 349 s. ISBN 8020411917.
 • LASSUS, Jean. Raně křesťanské a byzantské umění. Praha: Artia, 1971.
 • ZÁSTĚROVÁ, B. Dějiny Byzance. Praha, 1994.
 • DOSTÁLOVÁ, Růžena. Byzantská vzdělanost. Vyd. 2. Praha: Vyšehrad, 2003. 413 s. ISBN 8070214090.
 • ALPATOV, Michail Vladimirovič. Dejiny umenia. 2, Stredoveké umenie : Geschichte der Kunst (Orig.). Translated by Anna Škorupová. 1. vyd. Bratislava, Warszawa: Tatran, Arkady, 1977. 204 s., 15.
 • DVORNÍK, František. Byzantské misie u Slovanů : Byzantine missions among the slavs (Orig.). Translated by Vladimír Vavřínek. Vyd. 1. Praha: Vyšehrad, 1970. 393 s.
Výukové metody
Přednášky.
Metody hodnocení
Ústní zkouška.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednou za dva roky.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2019/REMgr19