TIM_BK_011 New Media Art I

Filozofická fakulta
podzim 2023
Rozsah
1/1/0. 80 hodin výuky/semestr. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. Mgr. Jana Horáková, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Jana Horáková, Ph.D.
Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Bc. Jitka Leflíková
Dodavatelské pracoviště: Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Předpoklady
- Předmět je určen studentům, kteří již úspěšně absolvovali kurzy doporučené pro první ročník studia TIM, zejména Úvod od studia I a Úvod do studia II.
- Je doporučeno zapsat si současně semináře The Best of New Media Art I.
- Vyžadována je schopnost číst odborné texty v angličtině.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 100 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/100, pouze zareg.: 0/100, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/100
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty s uměním nových médií jako svébytnou oblastí moderního a postmoderního umění situovanou v průsečíku trajektorií vývoje výpočetní techniky a technických médií. Umění nových médií bude představeno v historické perspektivě, z hlediska jeho základních forem (médií) a k nim se vážících koncepcí, estetiky a poetiky.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- definovat umění nových médií;
- popsat vztah mezi historickou uměleckou avantgardou a uměním nových médií;
- určit a charakterizovat jednotlivé etapy vývoje umění nových médií;
- vyjmenovat různé druhy umění nových médií, určit jejich umístění na časové ose a přiřadit k nim nejvýznamnější autory a díla;
- vyjmenovat specifická témata umění nových médií;
- využít výše zmíněné k interpretaci děl umění nových médií a zhodnocení přínosu jednotlivých tvůrčích přístupů s důrazem na formulaci vlastních názorů.
Osnova
 • - New Media Art: definice a časové vymezení;
 • - Moderní umění jako mediální umění;
 • - Avant-guarde as Software;
 • - Computer Art (60. léta);
 • - Video Art (70. léta);
 • - Expanded Cinema (70. léta);
 • - Cyber Art a interaktivní instalace (80. léta);
 • - Virtual Art (80. léta);
 • - Net Art a hactivism (90. léta);
 • - Software Art (2000);
 • - Post-internet Art.
Literatura
  povinná literatura
 • RUSH, Michael. New Media in Late 20th-Cntury Art. Thames&Hudson, 1999.
 • FRIELING, R.; DANIELS, D.: Media Kunst Netz/Media Art Net. Vídeň-New York: Springer, 2004.
 • REENA, Jana –TRIBE, Mark: New Media Art. Taschen, 2009.
 • Dunn, D. – Vasulka, W. – Vasulka, S. (ed.) EIGENWELT DER APPARATE – WELT, Pioneers of Electronic Art. Linz: Ars Electronica, 1992.
 • MARTIN, Sylvia: Video Art. Taschen, 1992.
 • PAUL, Christiane: Digital art. Thames&Hudson, 2003.
 • MANOVICH, Lev: Avant Garde as Software. Lev Manovich Official Website. 1999. Dostupné on-line: http://manovich.net/index.php/projects/avant-garde-as-software
 • WARDRIP-FRUIN, N. a kol. (eds.): The New Media Reader. Cambridge: MIT Press, 2003.
Výukové metody
Čtení, domácí příprava.
Přednášky, diskuse, presentace.
Metody hodnocení
- Docházka (min. 50 %).
- Aktivní účast v diskusích. Odevzdání resumé z předepsaných textů.
- Písemný test (test tvoří 20 polostrukturovaných otázek, je vyžadováno alespoň 50 % správných odpovědí).
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022.