RJA304 Modern and Postmodern Russian Literature I

Faculty of Arts
Autumn 2004
Extent and Intensity
1/1/0. 3 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
prof. PhDr. Josef Dohnal, CSc. (lecturer)
Guaranteed by
doc. PhDr. Jiří Gazda, CSc.
Department of Slavonic Studies - Faculty of Arts
Contact Person: doc. PhDr. Jiří Gazda, CSc.
Timetable
Mon 9:10–10:45 18
Prerequisites (in Czech)
RJA102 Elements of Literary Criticism
absolvování kurzů o ruské literatuře 18. a 19. století
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Pozornost je v kurzu soustředěna na předání informací o počátcích moderní literatury na konci 19. a na počátku 20. století. Důraz je kladen na propojení ruské literatury s ostatními druhy umění a celoevropským kulturním životem, na souvislost s celkovým posunem v kulturním životě.
Syllabus (in Czech)
 • Základními body jsou: - změna přístupu k realitě v poslední třetině 19. století jako výraz výrazných změn ve společenském a historickém kontextu doby - symbolismus v Evropě a v Rusku - hlavní představitelé symbolismu v ruské literatuře (V. Brjusov, ...) a symbolistické časopisy (Vesy, ...) - přelom 19. a 20. století jako doba vzniku výrazného směrového pluralismu v ruské literatuře - hlavní představitelé a jejich díla u vybraných literárních směrů (akméismus, imažinismus, dekadence, 2. vlna symbolismu, realismus, futurismus) - nejvýznamnější spisovatelé "mimo směry" (Bunin, Andrejev, ...)
Literature
 • KASACK, Wolfgang. Slovník ruské literatury 20. století. Translated by Jiří F. Franěk. Praha: Votobia, 2000. 622 s. ISBN 8072200844. info
 • Istorija russkoj literatury. T. 4, Literatura konca 19 - načala 20 veka : 1881-1917. Leningrad: Nauka, 1983. info
 • KULEŠOV, Vasilij Ivanovič. Istorija russkoj literatury 19 veka, 70-90-je gody : ... dlja studentov filologičeskich special'nostej vuzov. Moskva: Vysšaja škola, 1983. info
 • Istorija russkoj literatury. T. 2, Ot sentimentalizma k romantizmu i realizmu. Leningrad: Nauka, 1981. info
 • Istorija russkoj literatury 19 veka : vtoraja polovina. Edited by Sergej Mitrofanovič Petrov. 3. izd. Moskva: Prosveščenije, 1974. 575 s. info
 • MATHESIUS, Bohumil and Jiří F. FRANĚK. Přehled sovětské literatury. Část 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1971. info
 • MATHESIUS, Bohumil and Jiří F. FRANĚK. Přehled sovětské literatury. Část 2. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1971. info
 • Istorija russkoj literatury. T. 3, Literatura vtoroj poloviny 19-načala 20 vekov. Moskva: Nauka, 1964. info
Assessment methods (in Czech)
přednášky a semináře práce s krátkými texty, případně přednes samostatně připravených prací a diskuse k nim
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught annually.
General note: Součástí zápočtu je kontrola povinné četby.
The course is also listed under the following terms Autumn 2003, Autumn 2005, Autumn 2006, Autumn 2007, Autumn 2008, Autumn 2009, Autumn 2010, Autumn 2011, Autumn 2012, Autumn 2013, Autumn 2014, Autumn 2015, Autumn 2016, Autumn 2017, Autumn 2018, Autumn 2019, Autumn 2020.
 • Enrolment Statistics (Autumn 2004, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/autumn2004/RJA304