SH_AK Bachelor concert

Faculty of Arts
Autumn 2004
Extent and Intensity
0/0/0. Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
Vít Bébar (seminar tutor)
Mgr. Andreas Hoffmann, Ph.D. (seminar tutor)
Lucie Krommer (seminar tutor)
Mgr. Eleonora Machová (seminar tutor)
doc. Mgr. Vladimír Richter (seminar tutor)
Ing. Ondřej Štajnochr (seminar tutor)
Mgr. MgA. Miloslav Študent (seminar tutor)
Mgr. Susanne Wagner (seminar tutor)
Mgr. Marika Žáková (seminar tutor)
Guaranteed by
Mgr. MgA. Miloslav Študent
Academy of Ancient Music - Department of Musicology - Faculty of Arts
Contact Person: Mgr. MgA. Miloslav Študent
Prerequisites (in Czech)
Nutným předpokladem je úspěšné obsolvování nejméně šesti semestrů hry na nástroj/zpěvu.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Absolventským koncertem prokazuje absolvent schopnost samostatně a přesvědčivě, na vysoké technické i umělecké úrovni vystupovat na veřejnosti jako hráč/zpěvák s praktickým využitím poznatků nabytých během studia, dále citlivost a poučenost při výběru repertoáru.
Syllabus (in Czech)
  • Podoba absolventského koncertu je blíže definována v doplňujících údajích předmětů jednotlivých nástrojů a zpěvu (SH_Z11 až SH_Z18).
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course is taught each semester.
The course is also listed under the following terms Spring 2005, Autumn 2005, Spring 2006, Autumn 2006, Spring 2007, Autumn 2007, Spring 2008, Autumn 2008, Spring 2009, Autumn 2009, Spring 2010, Autumn 2010, Spring 2011, Spring 2015, Autumn 2015, Autumn 2016, Spring 2017, Autumn 2017, Spring 2018, Autumn 2018, Spring 2019, Autumn 2019, Spring 2020, Autumn 2020, Spring 2021, Autumn 2021, Spring 2022.
  • Enrolment Statistics (Autumn 2004, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/autumn2004/SH_AK