SH_Z25 viola da gamba - performing practice

Faculty of Arts
Autumn 2004
Extent and Intensity
0/0/0. 1 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Lucie Krommer (seminar tutor)
Mgr. MgA. Miloslav Študent (alternate examiner)
Guaranteed by
Mgr. MgA. Miloslav Študent
Academy of Ancient Music - Department of Musicology - Faculty of Arts
Contact Person: Mgr. MgA. Miloslav Študent
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Tento předmět pojednává o jednotlivých specifických problémech dobové provozovací praxe hry na violu da gamba.
Syllabus (in Czech)
  • Příklady pojednávaných témat:
  • - úvod do problematiky, současná literatura a bibliografie
  • - dějiny nástroje, jeho historicko technická specifika
  • - přehled dějin výroby nástroje a strun
  • - repertoár 16., 17. a 18. století
  • - přehled dobových traktátů 16., 17. a 18. století
  • - artikulace hry na smyčcové nástroje a její vývoj od 16. do 18. století - specifika ladění smyčcových pražcových nástrojů
Assessment methods (in Czech)
Výuka probíhá formou přednášek.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught each semester.
The course is taught: in blocks.
Information on the extent and intensity of the course: 3 hodiny za semestr.
The course is also listed under the following terms Spring 2005, Autumn 2005, Spring 2006, Autumn 2006, Spring 2007, Autumn 2007, Spring 2008, Autumn 2008, Spring 2009, Autumn 2009, Spring 2010, Autumn 2010, Spring 2011, Autumn 2011, Spring 2012, Autumn 2012, Spring 2013, Autumn 2013, Spring 2014, Autumn 2014, Spring 2015, Autumn 2015, Spring 2016, Autumn 2016, Spring 2017, Autumn 2017, Spring 2018, Autumn 2018, Spring 2019, Autumn 2019, Spring 2020, Autumn 2020, Spring 2021.
  • Enrolment Statistics (Autumn 2004, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/autumn2004/SH_Z25