AEA_26 Documentary Technology

Faculty of Arts
Autumn 2005
Extent and Intensity
0/2/0. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Danuše Švalbachová (seminar tutor)
Mgr. Dagmar Vachůtová, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
prof. PhDr. Zdeněk Měřínský, CSc.
Department of Archaeology and Museology - Faculty of Arts
Contact Person: Jitka Dobešová
Timetable
Thu 8:20–11:35 C42
  • Timetable of Seminar Groups:
AEA_26/01: No timetable has been entered into IS. D. Vachůtová
AEA_26/02: No timetable has been entered into IS. D. Vachůtová
Prerequisites (in Czech)
AEA_01 Introduction to Archaeology
Požadavky k zápočtu: - dostatečná účast na práci semináře - předložení vyhovujících kreseb (pérovek) dle požadavků ved. semináře
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.

The capacity limit for the course is 20 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 0/20, only registered: 0/20
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Seminář je zaměřen na podrobný výklad zásad kresby archeologického materiálu a překreslování terénní dokumentace pro nálezové zprávy a publikaci. Důraz je kladen především na praktické zvládnutí kreseb půdorysných situací sídlištních a hrobových, profilů a především vlastních památek hmotné kultury (štípaná a broušená industrie, keramika, kostěné a kovové předměty).
Assessment methods (in Czech)
cvičení, zápočet
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Information on completion of the course: Informace ke způsobu ukončení viz sylabus.
The course is taught each semester.
General note: Dvě seminární skupiny po max. 20 studentech.
Listed among pre-requisites of other courses
The course is also listed under the following terms Autumn 1999, Autumn 2001, Spring 2003, Autumn 2003, Spring 2004, Autumn 2004, Spring 2005, Spring 2006, Autumn 2006, Spring 2007, Autumn 2007, Spring 2008, Autumn 2008, Spring 2009, Autumn 2009, Spring 2010, Autumn 2010, Spring 2011, Autumn 2011, Spring 2012, Autumn 2012, Spring 2013, Autumn 2013, Spring 2014, Autumn 2014, Spring 2015, Autumn 2015, Spring 2016, Autumn 2016, Spring 2017, Autumn 2017, Spring 2018, Autumn 2018, Spring 2019, Autumn 2019, Spring 2020.
  • Enrolment Statistics (Autumn 2005, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/autumn2005/AEA_26