UZFJA101 Historical development of French

Faculty of Arts
Autumn 2005
Extent and Intensity
1/0/0. 3 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. Bohdana Librová, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
doc. PhDr. Ladislava Miličková, CSc.
Department of Romance Languages and Literatures - Faculty of Arts
Contact Person: Dagmar Holoubková
Prerequisites (in Czech)
FJIA028 Bachelor's Exam
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
From vulgar Latin to modern French, structural changes. The relationship between older stages of development and modern usage (lecture.
Syllabus (in Czech)
  • Cílem přednášky je dát studentům představu o staré francouzštině a vštípit jim, že starší stavy jazyka stále ovlivňují moderní jazykový úzus a jsou v něm přítomny. V zimním semestru se výklad soustředí na problémové okruhy postihující etapy vývoje od předrománského (hlavně keltského) substrátu až po starou francouzštinu včetně.
Literature
  • Další bibliografie viz rubrika Informace učitele
  • OSTRÁ, Růžena. Přehled vývoje románských jazyků. D. 1, Lidová latina. Francouzština. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1980. 130 s. info
Assessment methods (in Czech)
Účast na přednášce.
Language of instruction
French
Follow-Up Courses
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught annually.
The course is taught: every week.
General note: Lze zapisovat až po úspěšném složení bakalářské zkoušky.
The course is also listed under the following terms Autumn 2006.
  • Enrolment Statistics (Autumn 2005, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/autumn2005/UZFJA101