AEA_49 Privatissimum A

Faculty of Arts
Autumn 2006
Extent and Intensity
0/0/0. 1 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
doc. PhDr. Eliška Kazdová, CSc. (seminar tutor)
prof. Mgr. Jiří Macháček, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Inna Mateiciucová, Ph.D. (seminar tutor)
prof. PhDr. Zdeněk Měřínský, CSc. (seminar tutor)
prof. PhDr. Vladimír Podborský, DrSc. (seminar tutor)
Supervisor
prof. PhDr. Zdeněk Měřínský, CSc.
Department of Archaeology and Museology - Faculty of Arts
Contact Person: Jitka Dobešová
Timetable
Mon 15:00–16:35 pracovna
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
Fields of study the course is directly associated with
there are 7 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives (in Czech)
Anotace: Cílem předmětu je doplnit další nejnovější informace o probírané látce včetně výsledků výzkumů, literární produkce, pořádání vědeckých konferencí apod. v rámci České republiky a zvláště ze zahraničí z jednotlivých předmětů II. cyklu oboru archeologie. Je určen zejména pro konzultaci seminární práce.
Assessment methods (in Czech)
S 2, z
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Information on completion of the course: K získání zápočtu je třeba dostatečná a aktivní účast a splnění zadaných úkolů.
The course can also be completed outside the examination period.
The course is taught annually.
The course is also listed under the following terms Autumn 2000, Autumn 2002, Autumn 2003, Autumn 2004, Autumn 2005, Autumn 2007, Autumn 2008, Autumn 2009, Autumn 2010, Autumn 2011, Autumn 2012, Autumn 2013, Autumn 2014, Autumn 2015, Autumn 2016, Autumn 2017, Autumn 2018, Autumn 2019.
  • Enrolment Statistics (Autumn 2006, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/autumn2006/AEA_49