MUKS48 Seminar to Diploma Thesis I.

Faculty of Arts
Autumn 2006
Extent and Intensity
0/2/0. 5 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. Pavel Holman (seminar tutor)
Guaranteed by
Mgr. Pavel Holman
Division of Museology - Department of Archaeology and Museology - Faculty of Arts
Contact Person: Mgr. Pavel Holman
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
Fields of study the course is directly associated with
there are 8 fields of study the course is directly associated with, display
Syllabus (in Czech)
  • Základy badatelské práce, způsoby a možnosti využití literatury a pramenů a metodika zpracování získaných poznatků. Úprava diplomových prací po formální stránce, včetně způsobu citace pramenů a literatury. Konzultace konrétních problémů.
Literature
  • ČSN 01 01 95 Bibliografická citace
  • ČSN ISO 690 Bibliografická citace
Assessment methods (in Czech)
přednáška a seminář; zápočet stanovení tématu práce a konzultanta, první verze obsahu práce základní seznam pramenů a literatury k vybranému tématu, účast na přednáškách
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught annually.
The course is taught: every week.
Listed among pre-requisites of other courses
The course is also listed under the following terms Autumn 2003, Autumn 2004, Autumn 2005, Autumn 2007, Autumn 2008, Autumn 2010, Autumn 2011, Autumn 2012, Autumn 2014, Autumn 2015, Autumn 2016, Spring 2017, Autumn 2017, Spring 2018, Autumn 2018, Spring 2019, Autumn 2019.
  • Enrolment Statistics (Autumn 2006, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/autumn2006/MUKS48