PB11PA8 Praxe v zařízeních sociální práce

Filozofická fakulta
podzim 2006
Rozsah
Praxe 15 hodin. 6 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. PhDr. Dana Knotová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jan Kolář, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Lucie Škarková, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. PhDr. Milan Pol, CSc.
Ústav pedagogických věd - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Ivana Klusáková
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 46 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/46, pouze zareg.: 0/46
Jiné omezení: Praxe se zapisuje souběžně nebo po absolvování kurzu PB21PA18 Sociální práce
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Praxe je zaměřena na specifika sociální práce při zvládání obtížných sociálních situací s ohledem na sociální fungování klienta v těchto situacích. Z tohoto důvodu je směrována do institucí sociální práce (např. sociální odbory měst, obcí a magistrátů, pečovatelská služba, domovy důchodců, charitativní organizace, apod.). Cílem kurzu je seznámit se s charakterem, organizací, konkrétní povahou poskytovaných služeb a fungováním pracovníků v rámci zařízení jako takového. V průběhu kurzu jeho účastníci nejprve nastudují podpůrnou literaturu, kterou posléze zkonfrontují s jejím praktickým odrazem ve zvoleném zařízení. Na tomto základě vypracují individuální zprávu a v nadefinovaných seminárních skupinách připraví prezentaci pro ostatní účastníky kurzu. Komplexní podporu pro absolvování kurzu naleznou v e-learningové aplikaci moodle.
Osnova
  • 1. týden (10.10.) Informační schůzka (průběh a organizace kurzu, zadání úkolu). 2. týden (17.-21.10.) Volba zařízení pro absolvování praxe. 3. týden (24.-28.10.) Studium podpůrné literatury. Odevzdání informací o zvoleném zařízení případně individuální konzultace. 4. týden (31.-4.11.) Studium podpůrné literatury. 5. týden (7.-11.11.) Přímá praxe ve vybraných zařízeních. 6. 9. týden (14.11.-9.12) Tvorba individuální zprávy z praxe. 10. týden (16.12.) Odevzdání individuální zprávy z praxe. 11. 13. týden (19.12.-6.1.) Tvorba skupinové prezentace, termín odevzdání 6.1.2006. 14. týden (9.-13.1.) Prezentace v ACSP (Akademické centrum supervize a poradenství).
Literatura
  • MUSIL, Libor. "Ráda bych Vám pomohla, ale ..." Dilemata práce s klienty v organizacích. Brno: Marek Zeman, 2004. 243 s. ISBN 80-903070-1-9. info
Metody hodnocení
Bloková výuka, zápočet (odevzdání individuálního výstupu z praxe, aktivní podíl na skupinové prezentaci)
Informace učitele
Praxe se zapisuje souběžně s kurzem Sociální práce.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Poznámka k četnosti výuky: 15 hodin.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 1999, podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, jaro 2003, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, jaro 2007, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.