PJA302 Jazyková cvičení a konverzace I

Filozofická fakulta
podzim 2006
Rozsah
0/3. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Bogumila Suwara, Ph.D. (cvičící), Mgr. Roman Madecki, Ph.D. (zástupce)
Garance
Mgr. Roman Madecki, Ph.D.
Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: prof. PhDr. Ludvík Štěpán, Ph.D.
Rozvrh
Út 10:50–12:25 A46
Předpoklady
PJA205 Jazyková cvičení II
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Dvousemestrový konverzační kurs polského jazyka pro pokročilé (I - II). Hlavním cílem kursu je všestranné rozvíjení komunikační kompetence posluchačů. Základní součástí kursu je konverzace na aktuální témata spojená s reáliemi současného Polska. Kurs zahrnuje rovněž lexikální a gramatickou analýza textu, gramatická, lexikální, překladatelská a situační cvičení. Lektor při výuce využívá zejména autentických textů z polských periodik. Předpokládá se samostatná tvůrčí práce posluchačů. Posluchači dosáhnou v tomto kurzu stupně znalosti jazyka B2 "stopień średni ogólny" (dle systému certifikace znalosti polštiny jako cizího jazyka.
Literatura
  • Lipińska, Ewa. Elżbieta Grażyna Dąmbska. Kiedyś wrócisz tu. Kraków 2003.
  • Szelc-Mays, Magdalena. Coś wam powiem... Kraków 2002.
  • Pyzik, Józef. Przygoda z gramatyką. Kraków 2000.
  • Garncarek, Piotr. Czas na czasownik. Kraków 2002.
  • Mędak, Stanisław. Co z czym? Kraków 2002.
  • Pyzik, Józef. Iść czy jechać? Kraków 2003.
  • 3. Jurkowski, M; Jekiel, W; Wasilewska, D; Wrocławski, K.: Uczymy się polskiego, Warszawa 1984
  • 2. Gołkowski, M; Kiermut, A; Kuc, M; Majewska, M.: Gdybym znał dobrze język polski, Warszawa 1991
  • 5. Miodunka, W.: Uczymy się polskiego 2, Warszawa 1996
  • 4. Bartnicka, B; Dąbkowski, G; Jekiel, W.: Uczymy się polskiego, Kielce1994
Vyučovací jazyk
Polština
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.