CJA011 Theory of Literature II

Faculty of Arts
Autumn 2007
Extent and Intensity
0/2/0. 3 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
prof. PhDr. Bohumil Fořt, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Martin Punčochář (lecturer)
Mgr. Jan Tlustý, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Miroslav Balaštík, Ph.D. (alternate examiner)
Guaranteed by
doc. PhDr. Jiří Kudrnáč, CSc.
Department of Czech Literature - Faculty of Arts
Contact Person: Mgr. Eva Zachová
Timetable of Seminar Groups
CJA011/A: Tue 10:00–11:35 A48, B. Fořt
CJA011/B: Tue 11:40–13:15 A48, B. Fořt
CJA011/C: Tue 15:00–16:35 A48, B. Fořt
CJA011/D: Mon 18:20–19:55 A46, M. Punčochář
CJA011/E: Wed 15:00–16:35 A46, J. Tlustý
CJA011/F: Wed 16:40–18:15 A46, J. Tlustý
Prerequisites (in Czech)
CJA007 Theory of Lit. I && CJA004 Introduc. into Lit. && CJC020 Introduc. into Czech Lit.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
Course description. Mgr. Tlustý: The seminar will introduce students into main streams of the literary theory (from Positivism to Cognitive Science). The basis of all seminars will be the reading of chosen theoretical texts, which will be discused during the seminars. Dr. Fořt: The seminar will introduce the students to crucial approaches and strategies of literarz theoretical thought via particular student's presentations as well as via reading significant literary theoretical texts. M. Punčochář: The seminar will introduce the students to literary theoretical thought of 20th century (positivism, formalism, structuralism, phenomenology). The basis of seminar will be discussion of theoretical works.
Syllabus
 • Mgr Tlustý, dr. Fořt:
 • Positivism (H.Taine); Formalism (V. Šklovskij); Czech structuralism (R. Jakobson, J. Mukařovský, F. Vodička, M. Jankovič); Phenomenology (R. Ingarden, W. Iser); Hermeneutics (H. G. Gadamer, H. R. Jauss); Fictional Worlds (L. Doležel, U. Eco, R. Ronen); Cognitive Science (J. Lakoff, M. Johnson, M. Turner)
 • M. Punčochář
 • Pozitizivism(H.Taine); formalism (Tomashevskij, Shklovskij); world and czech strukturalism (de Saussure, R. Jakobson, J. Mukarovsky, F. Vodicka, M. Jankovic); phenomenology(R. Ingarden, W. Iser).
Literature
 • Lexikon teorie literatury a kultury : koncepce / osobnosti / základní pojmy. Edited by Ansgar Nünning - Jiří Trávníček - Jiří Holý, Translated by Al. Vydání první. Brno: Host, 2006. 912 stran. ISBN 8072941704. info
 • EAGLETON, Terry. Úvod do literární teorie. Translated by Petr Onufer. Vyd. 1. Praha: Triáda, 2005. 363 s. ISBN 8086138720. info
 • CULLER, Jonathan. Krátký úvod do literární teorie. Vyd. 1. Brno: Host, 2002. 167 s. ISBN 80-7294-070-8. info
 • Úvod do literární vědy [Pechlivanos, 1999] : Einführung in die Literaturwissenschaft (Orig.). Edited by Miltos Pechlivanos, Translated by Miroslav Petříček. V Praze: Herrmann & synové, 1999. 452 s. info
 • ZIMA, Petr V. Literární estetika. 2. vyd. Olomouc: Votobia, 1998. 447 s. ISBN 80-7198-329-2. info
 • WELLEK, René and Austin WARREN. Teorie literatury. Olomouc: Votobia, 1996. 555 s. ISBN 80-7198-150-8. info
 • ŽILKA, Tibor. Poetický slovník [Žilka, 1987]. 2., dopl. vyd. Bratislava: Tatran, 1987. 435 s. info
Assessment methods (in Czech)
Mgr. Tlustý: vypracování samostatné práce a přednesení referátu včetně hand-outu, pravidelná četba zadaných textů a jejich krátká písemná resumé na každou hodinu (6+3), úspěšné zvládnutí zápočtového testu, max. 1 absence.

dr. Fořt: Přednesení referátu včetně vypracování hand-outu. Pravidelná četba zadaných textů a jejich krátká písmená resumé na každou hodinu; aktivní práce v semináři. Úspěšné zvládnutí zápočtového testu, max. 3 absence.

M. Punčochář: Přednesení referátu a jeho poskytnutí do úschovny. Pravidelná četba zadaných textů a jejich krátká písmená resumé na každou hodinu; aktivní práce v semináři.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
Information on completion of the course: Teorie literatury (sem.) I, II k sobě váže přednášku T.L. (CJC040). Celý kurs je zakončen zkouškou.
The course is taught annually.
The course is also listed under the following terms Autumn 1998, Autumn 1999, Autumn 2000, Autumn 2001, Autumn 2002, Autumn 2003, Autumn 2004, Autumn 2005, Autumn 2006, Autumn 2008, Autumn 2009, Autumn 2010, Autumn 2011, Autumn 2012, Autumn 2013, Autumn 2014, Autumn 2015, Autumn 2016, Autumn 2017, Autumn 2018, Autumn 2019, Autumn 2020.
 • Enrolment Statistics (Autumn 2007, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/autumn2007/CJA011