RLDPB Bakalářská diplomová práce z religionistiky

Filozofická fakulta
podzim 2007
Rozsah
0/0/0. 0 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. PhDr. Luboš Bělka, CSc. (cvičící)
PhDr. Iva Doležalová (cvičící)
PhDr. Eleonóra Hamar, Ph.D. (cvičící)
prof. PhDr. Břetislav Horyna, Ph.D. (cvičící)
prof. PhDr. Dušan Lužný, Dr. (cvičící)
doc. PhDr. Miloš Mendel, CSc. (cvičící)
PhDr. Dalibor Papoušek, Ph.D. (cvičící)
doc. PhDr. Helena Pavlincová, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Jiří Sekerák, Ph.D. (cvičící)
prof. PhDr. Pavel Spunar, CSc. (cvičící)
doc. PhDr. David Václavík, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. PhDr. Dušan Lužný, Dr.
Ústav religionistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Lucie Čelková
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Diplomová bakalářská práce musí být psána na bílém papíru formátu A4, očíslované listy musí být vyvázány do pevných desek. Závaznou součástí práce je titulní strana, která obsahuje název univerzity, fakulty a ústavu, název práce, jméno zpracovatele, jméno vedoucího práce a rok zpracování. Dále musí být práce vybavena prohlášením autora o původnosti práce, obsahem, soupisem použité literatury a průběžným poznámkovým aparátem. Rozsah diplomové bakalářské práce činí 80 000 - 100 000 znaků včetně mezer (ca 40-60 normovaných stran). Práce musí být vedoucímu práce odevzdána ve dvou exemplářích zaregistrovaných studijním oddělením FF MU, a to nejpozději 21 dní před termínem obhajoby.
Další komentáře
Poznámka k ukončení předmětu: Obhajoba práce je součástí bakalářské zkoušky.
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2001, jaro 2002, podzim 2002, jaro 2003, podzim 2003, jaro 2004, podzim 2004, jaro 2005, podzim 2005, jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020.