RLB83 Roma Religion

Faculty of Arts
Autumn 2010
Extent and Intensity
1/1. 4 credit(s). Type of Completion: k (colloquium).
Teacher(s)
Mgr. Jana Vávrová Mašková, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
doc. PhDr. David Václavík, Ph.D.
Department for the Study of Religions - Faculty of Arts
Contact Person: Lucie Čelková
Timetable
Wed 18:20–19:55 N21
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.

The capacity limit for the course is 50 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 0/50, only registered: 0/50
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Kurs podává náhled do historie Romů, kulturních specifik a otevírá některé metodologické otázky studia romské kultury.
Literature
  required literature
 • O Del sa dikhel : Romano paťaviben pre Slovensko (Souběž.) : Boh všetko vidí : duchovný svet Rómov na Slovensku. info
  recommended literature
 • ROCHOWOVÁ, Ilse. Hereze athinganů v 8. a 9. století a otázka jejich dalšího osudu (Obsaž.) : Romové v Byzanci. info
 • Romano drom : Cesty Romů : 1945-1990 : změny v postavení a způsobu života Romů v Čechách, na Moravě a na Slovensku. info
 • Romové - O Roma (Variant.) : Romové : tradice a současnost. info
 • COHN, Werner. Cikáni. Translated by Marek Jakoubek. Vydání první. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2009. 61 stran. ISBN 9788074190087. info
 • KOBES, Tomáš. Tu zme šicke jedna rodzina, tu zme šicke jedna fajta : příbuzenství východoslovenského venkova. Prešov: Centrum antropologických výskumov, 2009. 188 s. ISBN 9788096963492. info
 • Cikáni a etnicita. Translated by Marek Jakoubek. Vyd. 1. Praha: Triton, 2008. 403 s. ISBN 9788073871055. info
 • Romové a cikáni : neznámí i známí : interdisciplinární pohled. Edited by Marek Jakoubek - Lenka J. Budilová. 1. vyd. Voznice: Leda, 2008. 342 s. ISBN 9788073351199. info
 • Cikánská rodina a příbuzenství. Edited by Lenka J. Budilová - Marek Jakoubek. 1. vyd. Ústí nad Labem: Dryada, 2007. 207 s. ISBN 9788087025116. info
 • "Romové" v osidlech sociálního vyloučení. Edited by Marek Jakoubek - Tomáš Hirt. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2006. 414 s. ISBN 8086898768. info
 • NEČAS, Ctibor. Romové na Moravě a ve Slezsku (1740-1945). 1. vyd. Brno: Matice moravská, 2005. 475 s. ISBN 8086488209. info
 • HANZAL, Jiří. Cikáni na Moravě v 15. až 18. století : dějiny etnika na okraji společnosti. Vyd. 1. Praha: Lidové noviny, 2004. 240 s. ISBN 8071065080. info
 • Romové - konec (ne)jednoho mýtu : tractatus culturo(mo)logicus. Edited by Marek Jakoubek. Vyd. 1. Praha: BMSS-Start, 2004. 317 s. ISBN 8086140210. info
 • Romové : kulturologické etudy : (etnopolitika, příbuzenství a sociální organizace). Edited by Marek Jakoubek - Tomáš Hirt. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2004. 383 stran. ISBN 808647383X. info
 • ROUS, Jiří. Romové - vhled do problému. Brno: Katedra sociální pedagogiky, 2003. 51 s. ISBN 8086633039. info
 • LUŽNÝ, Dušan and Zdeňka MACHÁLKOVÁ. Romové z pohledu religionisty (Romanies from point of view of academic study of religions). Folia ethnographica : Supplementa ad Acta Musei Moraviae, Scientiae sociales, Brno: Moravské zemské muzeum, 2003, 36-37, No 1, p. 25-32. ISSN 0862-1209. info
 • JAKOUBEK, Marek and Ondřej PODUŠKA. Romské osady v kulturologické perspektivě. 1. vyd. Brno: Doplněk, 2003. 174 s. ISBN 8072391402. info
 • NEČAS, Ctibor. Moravští Romové a Sintové na sklonku 19. a počátkem 20. století. Časopis Matice moravské, Brno: Matice moravská, 2002, vol. 121, p. 83-99. ISSN 0323-052X. info
 • NEČAS, Ctibor. Romové v České republice včera a dnes. 5. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2001. 129 pp. ISBN 80-244-0497-4. info
 • Muzeum romské kultury. Romové : tradice a současnost : O roma : angodez the akának (Souběž.). Brno: Moravské zemské muzeum, 1999. 90 s. ISBN 80-7028-141-3. info
 • FRASER, Angus. Cikáni [Fraser, 1998] : The Gypsies (Orig.). Translated by Marta Miklušáková. Praha: Lidové noviny, 1998. 374 s. : i. ISBN 80-7106-212-X. info
 • LACKOVÁ, Elena. Narodila jsem se pod šťastnou hvězdou. Edited by Milena Hübschmannová. Vyd. 1. Praha: Triáda, 1997. 270 s., 8. ISBN 80-901861-8-1. info
 • NEČAS, Ctibor. Romové v koncentračních táborech. In Češi v nacistických koncentračních táborech, káznicích a věznicích. Praha: Svaz bojovníků za svobodu, 1996. p. 64-67. info
 • NEČAS, Ctibor. Českoslovenští Romové v letech 1938-1945. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 1994. 220 s. ISBN 8021009454. info
 • NEČAS, Ctibor. Českoslovenští Romové v letech 1938-1945. Brno: Masarykova univerzita, 1994. ISBN 80-260-945-4. info
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course is taught once in two years.
The course is also listed under the following terms Spring 2004, Autumn 2005, Autumn 2006, Spring 2007, Spring 2008, Autumn 2011, Spring 2014.
 • Enrolment Statistics (Autumn 2010, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/autumn2010/RLB83