UZPOA106a Seminář k magisterské diplomové práci I

Filozofická fakulta
podzim 2010
Rozsah
0/2. 15 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Maria de Fátima Baptista Nery Plch (přednášející)
doc. PhDr. Ladislava Miličková, CSc. (přednášející)
doc. Mgr. Iva Svobodová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Silvie Špánková, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Silvie Špánková, Ph.D.
Ústav románských jazyků a literatur - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Individuální konzultace s vedoucím podle potřeby studenta a s ohledem na úroveň a postup rozpracovanosti práce. Diplomová práce řeší dílčí odborný problém odpovídající typu studia. Student v ní musí prokázat schopnost samostatné odborné práce, zvládnutí příslušné odborné literatury a analýzy zkoumaného materiálu.
Osnova
  • Cílem diplomového semináře je pomoci studentům dokončit diplomovou práci a připravit se na její úspěšnou obhajobu. Předmět je organizován individuálně, postup při zpracovávání diplomové práce a účast na konzultacích jsou klasifikovány v daném semestru stupněm započteno či nezapočteno.
Literatura
  • Eco, Umberto. Jak napsat diplomovou práci : Come si fa una tesi di laurea (Orig.). Translated by Ivan Seidl. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN80-7198-173-7
  • ČMEJRKOVA, Světla - Daneš, František - Světlá, Jindra. Jak napsat odborný text. ISBN80-85927-69-1
  • Literaturu doporučí vyučující.
Výukové metody
Aplikace nabytých teoretických znalostí na tvorbě vlastního textu. Formou pravidelné prezentace student prokazuje schopnost samostatně propojit své teoretické znalosti a aplikovat je při tvorbě vlastního textu a při analýze studované problematiky.
Metody hodnocení
Předmět je organizován individuálně, postup při zpracovávání diplomové práce a účast na konzultacích jsou klasifikovány v daném semestru stupněm započteno či nezapočteno.
Vyučovací jazyk
Portugalština
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2005, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.