KSCA002 Čínské písmo

Filozofická fakulta
podzim 2012
Rozsah
1/1/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Pavel Šindelář, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Luboš Bělka, CSc.
Seminář čínských studií - Ústav religionistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Pavel Šindelář, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Seminář čínských studií - Ústav religionistiky - Filozofická fakulta
Rozvrh
Út 9:10–10:45 M21
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Zápis mimo Kulturní studia Číny je podmíněn souhlasem vyučujících.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Seminář studenty seznamuje se základními definicemi a termíny čínského písma. Seminář se zároveň zaměřuje na praktické zvládnutí jeho základů. Teoretická část se soustředí na historický vývoj podoby písma, jeho vnitřní strukturu (Xu Shenovo tradiční dělení znaků) a dělení znaků na komponenty. V praktické části sa pozornost zaměří na rozpoznávání radikálů (důležité pro hledání znaků ve slovníku a při psaní na počítači) a správné psaní (druhy tahů a jejich pořadí v rámci znaku).
Hlavní cíle kurzu:
osvojení si teoretických znalostí o systému a dějinách čínského písma;
praktické zvládnutí pravidel psaní čínských znaků;
schopnost rozpoznat grafické složky čínských znaků, hledat ve slovníku a psát čínsky na počítači
Osnova
 • - Obecný úvod. Charakteristika čínského znaku. Termíny. Vznik a vývoj čínského písma: historický přehled.
 • - Základní tahy a jejich variace. Pořadí a směr tahů. „Šest druhů písma“ – druhy znaků a jejich struktura. Radikál. Slovníky a způsoby řazení a vyhledávání
 • - Slovník Shuo wen jie zi (100 n. l.): první gramatologická příručka, zavedení radikálů. Výklad k vybraným znakům u radikálů 1-50.
 • - Výklad k vybraným znakům u radikálů 50-100.
 • - Výklad k vybraným znakům u radikálů 100-150.
 • - Výklad k vybraným znakům u radikálů 150-189.
 • - Nejstarší čínské nápisy: věštebné kosti a krunýře jiaguwen; Písmo za Západních Zhou: nápisy na rituálních bronzech
 • - Písmo za Východních Zhou: pečetní písmo
 • - Písmo za Východních Zhou: pečetní písmo
 • - Kaligrafické styly. Rozšíření papíru. Vznik knihtisku
 • - Tradiční a zjednodušené písmo; Zhuyin zimu a taiwanský přepis; Čínské písmo ve východní Asii (Japonsko, Korea, Vietnam)
 • - Shrnutí
Literatura
 • ZÁDRAPA, Lukáš; PEJČOCHOVÁ, Michaela. Čínské písmo. Vyd. 1. Praha : Academia, 2009.
 • DEFRANCIS, John. The Chinese language : fact and fantasy. Paperback edition. Honolulu: University of Hawai'i Press, 1986. x, 330. ISBN 0824808665. info
Výukové metody
praktická cvičení na zvládnutí techniky psaní, vyhledávání znaků ve slovnících, domácí úkoly spočívající v přepsání znaků z Konverzace I (min.25 x každý znak).
Metody hodnocení
Nutnou podmínkou absolvování kurzu je především práce na domácích úkolech. Atestace proběhne formou závěrečného testu, který bude zaměřen na rozpoznávání radikálů, počtu tahů a teorii čínského písma. (70% min.)
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Posluchači Kulturních studií Číny povinně zapisují v 1. semestru studia.
Informace k inovaci předmětu
Předmět byl inovován v rámci projektu „Filozofická fakulta jako pracoviště excelentního vzdělávání: Komplexní inovace studijních oborů a programů na FF MU s ohledem na požadavky znalostní ekonomiky (FIFA) – reg.č. CZ.1.07/2.2.00/28.0228, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

logo image
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021.