BAX303 Estonština III pro nebaltisty

Filozofická fakulta
podzim 2013
Rozsah
0/2. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Bc. Lucie Kuchařová (cvičící), Mgr. Petra Hebedová, Ph.D. (zástupce)
Garance
doc. RNDr. Tomáš Hoskovec, CSc.
Ústav jazykovědy a baltistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Petra Hebedová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav jazykovědy a baltistiky - Filozofická fakulta
Rozvrh
St 17:30–19:05 VP
Předpoklady
BAX302 Estonština II.
Předmět je otevřen i studentům mimo mateřský obor.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Předmět si smí zapsat nejvýše 10 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/10, pouze zareg.: 0/10, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/10
Jiné omezení: Předmět je otevřen i studentům mimo mateřský obor. POZNÁMKA: kurz se zruší, pokud bude méně než 10 mimooborových zájemců.
Cíle předmětu
Tento kurz je v pořadí třetím ze čtyřsemestrálního cyklu kurzů praktické estonštiny. Student je na jeho konci schopen konverzovat na jednoduchá témata, číst text odpovídající úrovně, propojit nově nastudované gramatické jevy se staršími.
Osnova
  • marginální pády
  • objekt
  • partitiv plurálu
  • imperativ
  • komparativ a superlativ
  • četba
  • konverzace
  • poslech
Literatura
  • Lutkat, Florence-Silvia – Hasselblatt, Cornelius 1993: Estnisch Intensiv. Das Lehrbuch der estnischen Sprache. Hamburg: Bibliotheca Baltica.
  • Pesti, Mall – Ahi, Helve 2001: E nagu Eesti. Eesti keele õpik algajaile. Tallinn: Tea.
Výukové metody
cvičení, domácí příprava
Metody hodnocení
písemný test a ústní zkouška
Další komentáře
Studijní materiály
POZNÁMKA: kurz se zruší, pokud bude méně než 10 mimooborových zájemců.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2014, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021.