ROMDZKL Doktorská zkouška

Filozofická fakulta
podzim 2013
Rozsah
0/0. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. PhDr. Petr Kyloušek, CSc. (přednášející)
doc. PhDr. Eva Lukavská, CSc. (přednášející)
prof. PhDr. Jiří Šrámek, CSc. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Petr Dytrt, Ph.D.
Ústav románských jazyků a literatur - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav románských jazyků a literatur - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Kandidát si ke zkoušce připraví teoretický výklad tří problémových okruhů z oblasti literární teorie, poetiky (genologie, teorie verše, teorie dramatu apod.) a literární historie. Tyto problémové okruhy si vybere ve spolupráci se školitelem a nejpozději 2 měsíce před termínem státní doktorské zkoušky. Problémové okruhy se obsahově nesmějí krýt s tématem disertační práce.
Osnova
  • 1. Konzultace a výběr okruhových témat. 2. Zkouška.
Literatura
  • Literatura stanovena vedoucím doktorské práce.
Výukové metody
1. Konzultace a výběr okruhových témat. 2. Zkouška.
Metody hodnocení
Ústní zkouška před komisí.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020.