DU2661a Thesis Seminar I

Faculty of Arts
Autumn 2014
Extent and Intensity
0/2. 15 credit(s). Type of Completion: k (colloquium).
Teacher(s)
doc. Ivan Foletti, MA, Docteur es Lettres (seminar tutor)
doc. Mgr. Ondřej Jakubec, Ph.D. (seminar tutor)
doc. PhDr. Ladislav Kesner, Ph.D. (seminar tutor)
prof. PhDr. Jiří Kroupa, CSc. (seminar tutor)
doc. PhDr. Alena Pomajzlová, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
prof. PhDr. Jiří Kroupa, CSc.
Department of Art History - Faculty of Arts
Contact Person: prof. PhDr. Jiří Kroupa, CSc.
Supplier department: Department of Art History - Faculty of Arts
Timetable
Mon 14:10–15:45 K33
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
Fields of study the course is directly associated with
Assessment methods (in Czech)
Příslušný garant či školitel na závěr kurzu (v průběhu zkouškového období) zhodnotí připravenost a způsobilost posluchačů kurzu na základě odevzdání tezí (struktury) a vybrané kapitoly diplomové práce se souhrnem příslušné literatury. Odevzdání tezí a literatury je podmínkou uznání kurzu.
Language of instruction
Czech
Further Comments
Study Materials
The course is taught annually.
The course is also listed under the following terms Autumn 2004, Autumn 2005, Autumn 2006, Autumn 2007, Autumn 2008, Autumn 2011, Autumn 2012, Autumn 2015, Autumn 2016, Autumn 2017, Autumn 2018.
  • Enrolment Statistics (Autumn 2014, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/autumn2014/DU2661a