AJ32055 Research Methodology

Faculty of Arts
Autumn 2015
Extent and Intensity
0/2/0. 10 credit(s). Type of Completion: k (colloquium).
Teacher(s)
prof. Mgr. Jan Chovanec, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
Jeffrey Alan Vanderziel, B.A.
Department of English and American Studies - Faculty of Arts
Contact Person: Tomáš Hanzálek
Supplier department: Department of English and American Studies - Faculty of Arts
Timetable
each even Friday 14:10–15:45 G32
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.

The capacity limit for the course is 15 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 5/15, only registered: 0/15
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Cílem kurzu je uvést studenty do problematiky vědecké práce v angličtině.
Syllabus (in Czech)
  • Kurz tvoří několik tematicky orientovaných modulů, které zahrnují: • styl a struktura odborného textu v angličtině, efektivní (psaná) akademická komunikace • hermeneutika a diskurzní interpretace v jazykovědném výzkumu • politika vědeckého publikování v angličtině: centrum vs. periferie • zásady recenzní a ediční práce • příprava rukopisu k vydání, citační styly • publikační etika, plagiátorství, predátorská vydavatelství • případové studie
Teaching methods (in Czech)
Diskuze, aktivní účast, rozbor materiálů.
Assessment methods (in Czech)
K úspěšnému absolvování předmětu se vyžaduje aktivní účast na seminářích, plnění průběžných úkolů a odborná esej reflektující nad vědeckou metodologií ve vztahu k vlastní disertační práci. Součástí práce na seminářích je kritický rozbor rukopisů odborných textů z oblasti anglické jazykovědy.
Language of instruction
English
Further comments (probably available only in Czech)
The course can also be completed outside the examination period.
The course is taught once in two years.
General note: Tento kurz je určen pouze studentům doktorského studia! This course is designated for PhD students ONLY!.
The course is also listed under the following terms Autumn 2002, Spring 2003, Autumn 2003, Spring 2004, Autumn 2004, Spring 2005, Autumn 2006, Autumn 2008, Autumn 2010, Autumn 2013, Autumn 2017, Spring 2019, Autumn 2019, Autumn 2021.
  • Enrolment Statistics (Autumn 2015, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/autumn2015/AJ32055