KSCA002 Čínské písmo

Filozofická fakulta
podzim 2015
Rozsah
1/1/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Jiří Plucar, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Lucie Olivová, MA, Ph.D., DSc.
Seminář čínských studií - Centrum asijských studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jiří Plucar, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Seminář čínských studií - Centrum asijských studií - Filozofická fakulta
Rozvrh
Út 14:10–15:45 M21
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Zápis mimo Kulturní studia Číny je podmíněn souhlasem vyučujících.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Tento kurz studenty prvního ročníku seznamuje se základními informacemi a termíny při studiu čínského písma. Kurz ve formě přednášky se zaměřuje na praktické zvládnutí základů psaní čínských znaků. Teoretická část se soustředí na vnitřní strukturu znaků, postup tahů při psaní, tradiční dělení znaků (znaková typologie) a rozbor znaků na základní grafické složky. Částečně se představí historický vývoj u některých zajímavých příkladů k lepšímu pochopení vývoje čínského písma. Praktickou část tvoří samotné procvičování psaní a odevzdávání domácích úkolů.
Hlavní cíle kurzu:
osvojení si teoretických znalostí o čínském grafickém systému, základní znalosti ohledně rozboru znaků a pochopení základních termínů;
praktické zvládnutí pravidel psaní čínských znaků;
schopnost rozpoznat grafické složky čínských znaků, hledat ve slovníku a psát čínsky na počítači
Osnova
 • 1) Obecný úvod. Základní charakteristika čínského písma. Základní termíny.
 • 2) Základní tahy a jejich variace. Pořadí tahů a jejich směr.
 • 3) Strukturální typy čínských znaků;
 • 4) Úvod do vybraných radikálů (1-5) a znaků.
 • 5) Úvod do vybraných radikálů (50-100) a znaků.
 • 6) Úvod do vybraných radikálů (100-150) a znaků.
 • 7) Úvod do vybraných radikálů (150-) a znaků.
 • 8) Tradiční a zjednodušené znaky - základní principy
 • 9) Vývoj čínského písma
 • 10) Závěr
Literatura
  doporučená literatura
 • ZÁDRAPA, Lukáš; PEJČOCHOVÁ, Michaela. Čínské písmo. Vyd. 1. Praha : Academia, 2009.
 • DEFRANCIS, John. The Chinese language : fact and fantasy. Paperback edition. Honolulu: University of Hawai'i Press, 1986. x, 330. ISBN 0824808665. info
Výukové metody
Praktická cvičení na zvládnutí techniky psaní a pochopení struktury čínského znaku, opisování znaků z lekcí pro daný týden, dokumenty v Mooodlu.
Metody hodnocení
A. Nutnou podmínkou absolvování kurzu je především práce na domácích úkolech a docházka. B. Písemný test skládající se z několika teoretických otázek kolem písma a psaní znaků; požadovaná úspěšnost je 75%. Test je založený na přednáškách.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Posluchači Kulturních studií Číny povinně zapisují v 1. semestru studia.
Informace k inovaci předmětu
Předmět byl inovován v rámci projektu „Filozofická fakulta jako pracoviště excelentního vzdělávání: Komplexní inovace studijních oborů a programů na FF MU s ohledem na požadavky znalostní ekonomiky (FIFA) – reg.č. CZ.1.07/2.2.00/28.0228, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

logo image
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021.