AJ38000 Teze dizertační práce

Filozofická fakulta
podzim 2016
Rozsah
0/2/0. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. PhDr. Jana Chamonikolasová, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Jan Chovanec, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Renata Kamenická, Ph.D. (cvičící)
doc. PhDr. Naděžda Kudrnáčová, CSc. (cvičící)
Mgr. Jana Pelclová, Ph.D. (cvičící)
prof. PhDr. Ludmila Urbanová, CSc. (cvičící)
PhDr. Jitka Vlčková, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Jana Chamonikolasová, Ph.D.
Katedra anglistiky a amerikanistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Tomáš Hanzálek
Dodavatelské pracoviště: Katedra anglistiky a amerikanistiky - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Vyučovací jazyk
Angličtina
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý druhý týden.
Tento kurz je určen pouze studentům doktorského studia! This course is designated for PhD students ONLY!.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020.