IM114 Modern Interpretational Approaches to Work of Art I

Faculty of Arts
Autumn 2016
Extent and Intensity
0/2/0. 4 credit(s). Type of Completion: graded credit.
Teacher(s)
doc. Mgr. Jozef Cseres, PhD. (lecturer)
Guaranteed by
doc. Mgr. Jana Horáková, Ph.D.
Department of Musicology - Faculty of Arts
Contact Person: Bc. Jitka Leflíková
Supplier department: Department of Musicology - Faculty of Arts
Timetable
Wed 10:50–12:25 N21
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
The capacity limit for the course is 50 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 2/50, only registered: 0/50, only registered with preference (fields directly associated with the programme): 0/50
Fields of study the course is directly associated with
there are 7 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives
Historický náčrt paradigmatů ve výtvarné reprezentaci a jejich vliv na interpretační strategie. Nutnost kontextové interpretace uměleckého díla v postmoderní pluralitě interpretačních přístupů. Analýza a komparace jestvujících interpretací známých výtvarných děl z pera významných myslitelů, estetiků a teoretiků výtvarného umění. Moderní ikonografické a ikonologické metody v kunsthistorii a poetice. Formalisticko-estetické, strukturalistické a semiologické interpretace. Psychologické, fenomenologické, sociologické a kulturně-antropologické přístupy i ideologické modely výkladu výtvarného díla. Limity interpretace a nadinterpretace. Střet kunsthistorie s estetikou v interpretaci antického sousoší Láokoón. Alegorická reprezentace středověkých ikon. Perspektiva jako symbolická forma. Velázquezova hra s divákem před obrazem Las Meninas. Manetovy malířské anomálie jako předzvěst modernizmu.
Syllabus
  • Belting, Hans: The Invisible Masterpiece. Londýn 2001. Collins, Bradford R. (ed.): 12 Views of Manet’s Bar. New Jersey 1996. Cseres, Jozef (ed.): Postduchampovské reflexie I. a II. In: Profil súčasného výtvarného umenia 3/04 (s. 86-114) a 4/04 (s. 108-133). Bratislava 2004. Danto, Arthur: Zneužitie krásy. Bratislava 2008. Eco, Umberto: Opera aperta. Cambridge, Massachusetts 1996. Eco, Umberto: Meze interpretace. Praha 2004. Eco, Umberto (ed.): Interpretácia a nadinterpretácia. Bratislava 1995. Foucault, Michel: Slova a věci. Praha 2007. Foucault, Michel: Manet and the Object of Painting. Londýn 2009. Chalupecký, J.: Úděl umělce. Duchampovské meditace. Praha 1998. Lessing, Gotthold E.: Hamburská dramaturgie. Láokoón. Stati. Praha 1980. Nelson, R. – Shiff, R. (eds.): Kritické pojmy dejín umenia. Bratislava 2004. Stratton-Pruitt, Suzanne L (ed.).: Velázquez’s Las Meninas. Cambridge 2003. Winckelmann, Johann, J.: Dějiny umění starověku. Praha 1986.
Teaching methods (in Czech)
přednášky, diskuse
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
The course is taught annually.
The course is also listed under the following terms Autumn 2012, Autumn 2013, Autumn 2014, Autumn 2015, Autumn 2017, Autumn 2018, Autumn 2019.
  • Enrolment Statistics (Autumn 2016, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/autumn2016/IM114