CJDX01 Doktorský seminář I

Filozofická fakulta
podzim 2017
Rozsah
0/2/0. 5 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Pavel Caha, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Pavel Kosek, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Klára Osolsobě, Dr. (přednášející)
doc. Mgr. Markéta Ziková, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Petr Karlík, CSc.
Ústav českého jazyka - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Markéta Ziková, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav českého jazyka - Filozofická fakulta
Rozvrh
Út 10:50–12:25 T218, St 14:10–15:45 VP, Čt 9:10–10:45 T103
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem kurzu je naučit studenty: a) prezentovat výsledky svého bádání; b) obhajovat své názory v diskusi; c) kriticky analyzovat odbornou literaturu
Osnova
  • V semináři budou diskutována různá témata v závislosti na specializaci jednotlivých studentů. Seminář organizují garanti jednotlivých směrů doktorského studia: Pavel Kosek (diachronní směr), Pavel Caha (synchronní směr), Klára Osolsobě (korpusový směr).
Literatura
  • Literatura pro doktorský seminář je předepsána individuálně.
Výukové metody
Seminář je koncipován jako 8semestrální a koná se pravidelně pod vedením příslušného garanta.
Metody hodnocení
Podmínky pro udělení zápočtu stanovují jednotliví garanti.
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021.