VIKMB65 Service design workshop

Faculty of Arts
Autumn 2017
Extent and Intensity
0/0/0. 5 credit(s). Type of Completion: k (colloquium).
Guaranteed by
PhDr. Petr Škyřík, Ph.D.
Division of Information and Library Studies - Department of Czech Literature - Faculty of Arts
Contact Person: Mgr. Sabina Kubisová
Supplier department: Division of Information and Library Studies - Department of Czech Literature - Faculty of Arts
Timetable
Wed 25. 10. 9:10–15:45 U21
Course Enrolment Limitations
The course is offered to students of any study field.
The capacity limit for the course is 15 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 3/15, only registered: 0/15, only registered with preference (fields directly associated with the programme): 0/15
Course objectives (in Czech)
Po absolvování předmětu bude student schopen: - teoreticky a prakticky aplikovat poznatky z oblasti CX - využívat metodu customer journey mapping při procesu inovace/tvorby - služby nebo produktu - využívat nástroj Quadient® Customer Journey Mapping
Syllabus (in Czech)
 • Workshop 1 - teorie CX - Customer experience - teorie designové metody cesta službou - příklady dobré praxe - ukázka whitebordingu CJM - metodologie sběru dat - tvorba persony Samostatná týmová práce - sběr dat a práce v terénu Workshop 2 - zpracování dat a modelování customer journey map - práce s nástrojem Quadient® Customer Journey Mapping
Literature
  recommended literature
 • https://www.cxdlabs.com/insights
 • https://www.slideshare.net/alexbaar/customer-journey-mapping-an-assortment-of-case-studys-and-templates
 • https://fr.slideshare.net/DesigningCX/customer-experience-journey-mapping-workshop-09222014?qid=e5dc980d-53bd-4879-a368-d74a90fd0adb&v=&b=&from_search=2
 • https://fr.slideshare.net/jimtincher/slide-share-create-a-comprehensive-customer-experience-journey-map-33063932
 • https://fr.slideshare.net/joyce_hostyn/writing-great-experiences-customer-experience-journey-maps
 • https://fr.slideshare.net/DesigningCX/running-a-cx-des
 • https://fr.slideshare.net/DesigningCX/customer-experience-journey-mapping-workshop-09222014?qid=e5dc980d-53bd-4879-a368-d74a90fd0adb&v=&b=&from_search=2
 • https://fr.slideshare.net/golnarzamani5/design-thinking-powerpoint
 • https://fr.slideshare.net/MarcStickdorn1/service-design-thinking-27439915
Teaching methods (in Czech)
- workshop zakončený týmovým online projektem a jeho prezentací - teoretická příprava - praktické cvičení - samostatná práce
Assessment methods (in Czech)
- prezentace zmapované cesty službou vybrané služby a dílčích úkolů - návrhy zlepšení mapované služby, jejich prioritizace a odůvodnění - zpracování zpětné vazby nástroje Quadient® Customer Journey Mapping
Language of instruction
Czech
The course is also listed under the following terms Spring 2018, Autumn 2018, Spring 2019.
 • Enrolment Statistics (Autumn 2017, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/autumn2017/VIKMB65