IM138 TIM_Master classes

Faculty of Arts
Autumn 2018
Extent and Intensity
1/1/0. 4 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. Soňa Borodáčová (lecturer)
doc. Mgr. Jana Horáková, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Martin Koláček (assistant)
Guaranteed by
doc. Mgr. Jana Horáková, Ph.D.
Department of Musicology - Faculty of Arts
Contact Person: Bc. Jitka Leflíková
Supplier department: Department of Musicology - Faculty of Arts
Timetable
Wed 19:00–20:40 pracovna
Prerequisites (in Czech)
žádné prerekvizity
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
The capacity limit for the course is 80 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 9/80, only registered: 0/80, only registered with preference (fields directly associated with the programme): 0/80
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 7 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu je představit posluchačům různé oblasti teoretické, umělecké a kreativní praxe, v nichž mohou uplatnit znalosti již získané studiem oboru teorie interaktivních médií. Důraz je kladen na propojení akademické sféry s odborníky z praxe. Na konci kurzu budou studenti zorientovaní ve vybraných oblastech umělecké praxe, kritické teorie a kreativní praxe vztahujících se k oboru studia.
Syllabus (in Czech)
  • Předmět je koncipován jako série přednášek odborníků z oblasti nových médií. Vzhledem k náročnosti přednášek je předmět doporučen studentům od 3. semestru studia. V semestru PODZIM 2018 bude náplň kurzu rozdělena do tematických okruhů vztahujících se k současné umělecké praxi a teorii umění: - OKRUH 01: Teorie a kritika - Přednášky filozofů a kritiků umění Pala Fabuše, Václava Janoščíka, Lukáše Likavčana, Víta Bohala
  • - OKRUH 02: Aktuální kurátorské koncepce a projekty (výtvarné umění, urbanismus, zvuk, film, hudba) - APART collective, Katarína Gatialová, Klára Peloušková, projekt Illegal TaiPei, Andi Schmied, ...
Literature
    recommended literature
  • JENKINS, Henry. Convergence culture : where old and new media collide. 1st published in paperback. London: New York University Press, 2008. xi, 353. ISBN 9780814742952. info
  • MediaArtHistories. Edited by Oliver Grau. Cambridge, MA: MIT Press, 2007. xii, 475 p. ISBN 9780262072793. info
  • BARKER, Chris. Cultural studies : theory and practice. Edited by Paul E. Willis. 2nd ed. London: SAGE Publications, 2003. xxii, 485. ISBN 0761941568. info
Teaching methods (in Czech)
přednášky
Assessment methods (in Czech)
- povinná docházka min. 60%
- esej / zpracování tématu relevantního k odpřednášeným prezentacím
- dle domluvy i strukturovaný rozhovor s odborníkem na vybrané téma
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
The course is taught annually.
The course is also listed under the following terms Autumn 2014, Autumn 2015, Autumn 2016, Autumn 2017, Autumn 2019, Autumn 2020, Autumn 2021.
  • Enrolment Statistics (Autumn 2018, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/autumn2018/IM138