VIKBA20 Elektronické informační zdroje

Filozofická fakulta
podzim 2018
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. Martin Krčál, DiS. (přednášející)
Mgr. Josef Schwarz (cvičící)
Garance
PhDr. Petr Škyřík, Ph.D.
Kabinet informačních studií a knihovnictví - Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Sabina Kubisová
Dodavatelské pracoviště: Kabinet informačních studií a knihovnictví - Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Rozvrh
Pá 12:00–13:40 B2.43; a Čt 15. 11. 14:00–15:40 B2.33, Čt 29. 11. 14:00–15:40 B2.33
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Cílem kurzu je představit soudobé elektronické informační zdroje a služby se zaměřením na trendy a strategie vyhledávání informací. Část kurzu bude věnována problematice informací ve vědě a výzkumu. Součástí předmětu budou také cvičení, kde se budou studenti učit prakticky vyhledávat různé druhy informací.
Osnova
 • Elektronické informační zdroje - terminologie, typologie, zdroje pro získání informací o EIZ, situace v ČR v oblasti licencovaných EIZ
 • Profesionální zdroje informací - databáze, databázová centra
 • E-knihy - technologie, legislativa, aktuální stav
 • Katalogy a infobrány - online katalogy, souborné katalogy, informační brány, aktuální trendy
 • Nadstavbové nástroje a služby k EIZ - metavyhledávače, linkovací nástroje, velké indexy, základní terminologie DK, možnosti přebírání záznamů
 • Digitální knihovny, volně dostupné zdroje, open access - terminologické minimum, volně dostupné i licencované vybrané projekty, archivy VŠ prací, internetové projekty
 • Vyhledávání na internetu - možnosti a aktuální trendy
 • Aktuální trendy v oblasti EIZ - přístup přes mobilní zařízení
 • Rešerše - vyhledávání informací (zásady), evaluace zdrojů, rešeršní strategie, tvorba rešerší
 • Citace - citování, citační normy a styly, citační software, webové bookmarky
 • Hodnocení vědy a výzkumu - citační indexy, impact factor, scientometrie, software
Literatura
  povinná literatura
 • Fabián, Ondřej. Elektronické informační zdroje. 2009 (http://texty.jinonice.cuni.cz)
 • Fabián, Ondřej. Elektronické informační zdroje. 2013. http://wiki.knihovna.cz/index.php/KISK:Kniha_Elektronick%C3%A9_informa%C4%8Dn%C3%AD_zdroje_%28Ond%C5%99ej_Fabi%C3%A1n%29
 • PAPÍK, Richard. Strategie vyhledávání informací a elektronické informační zdroje. Praha: Velryba, 2011. 192 s. ISBN 9788085860221. info
 • Vlasák, Rudolf. Světové informační systémy. Praha, 2008. (http://texty.jinonice.cuni.cz)
 • Vavříková, Lucie. Úvod do scientometrie [online]. 2009. Dostupné z http://texty.jinonice.cuni.cz
  doporučená literatura
 • PAPÍK, Richard. Vyhledávání informací I. Národní knihovna : knihovnická revue. 2001, č. 1, s. 18-25. Dostupné také na www: http://full.nkp.cz/nkkr/NKKR0101/0101018.html
 • PAPÍK, Richard. Vyhledávání informací II. Národní knihovna : knihovnická revue. 2001, č. 2, s. 81-90. Dostupné také na www: http://full.nkp.cz/nkkr/NKKR0102/0102081.html
 • BARTOŠEK, Miroslav. Digitální knihovny : teorie a praxe. Národní knihovna : knihovnická revue [online]. 2004, 15, 4, [cit. 2010-09-15]. s. 233-254. Dostupný z WWW: http://knihovna.nkp.cz/NKKR0404/0404233.html. ISSN 1214-0678.
 • PAPÍK, Richard. Vyhledávání informací III. Národní knihovna : knihovnické revue. 2002, č. 1, s. 20-30. Dostupné také na www: http://full.nkp.cz/nkkr/Nkkr0201/0201020.html
 • Žižková, Štěpánka. Elektronické informační zdroje pro VaVal : projekty, programy. Praha : NTK, 21.4.2010. 29 slidů . Prezentace na Slideshare. Dostupný z www: http://www.slideshare.net/narodnitechnickaknihovna/eiz-pro-vedu-a-vyzkum.
 • Informace a dokumentace - Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů : ČSN ISO 690 (010197).
 • PAPÍK, Richard. Vyhledávání informací IV. Národní knihovna : knihovnická revue. 2003, roč. 14, č. 2, s. 106-113. Dostupné také na www: http://full.nkp.cz/nkkr/NKKR0302/0302106.html
 • BRATKOVÁ, Eva. Metadata jako nový nástroj pro komunikaci webovských informačních zdrojů. Národní knihovna : knihovnická revue. 1999, č. 4, s. 178-195. Dostupné také na www: http://full.nkp.cz/nkkr/Nkkr9904/9904178.html
Výukové metody
přednáška, diskuze, praktické úkoly
Metody hodnocení
praktický úkol písemná zkouška cvičení na vyhledávání
Další komentáře
Studijní materiály
Úterní cvičení začínají 26. 9. 2017.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2019.