ETMA102 Master is Diploma Thesis

Faculty of Arts
Autumn 2019
Extent and Intensity
0/0/0. 20 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
PhDr. Roman Doušek, Ph.D. (seminar tutor)
doc. PhDr. Daniel Drápala, Ph.D. (seminar tutor)
prof. PhDr. Alena Křížová, Ph.D. (seminar tutor)
doc. PhDr. Martina Pavlicová, CSc. (seminar tutor)
doc. PhDr. Miroslav Válka, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
doc. PhDr. Martina Pavlicová, CSc.
Department of European Ethnology - Faculty of Arts
Contact Person: Martina Maradová
Supplier department: Department of European Ethnology - Faculty of Arts
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
Fields of study the course is directly associated with
Course objectives
Submission of the completed diploma thesis - master degree - in accordance with University, Faculty and Departmental rules and regulations.
Learning outcomes
The course leads to completion diploma thesis – master degree – in the regular term. The student has to put the work into the Information System of Masaryk University and also has to submit the work in paper version.
Syllabus
 • Submission of the completed diploma thesis – master degree – in accordance with University, Faculty and Departmental rules and regulations.
Literature
  recommended literature
 • DOUŠEK, Roman. Archivní prameny v etnologickém výzkumu I (Archival sources in ethnological research I). Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 273 s. ISBN 9788021068629. info
 • NOSKOVÁ, Jana. Biografická metoda a metoda orální historie : na příkladu výzkumu každodenního života v socialismu. Vydání první. Brno: Etnologický ústav AV ČR, v.v.i., Praha - pracoviště Brno, 2014. 109 stran. ISBN 9788087112847. info
 • Dotazníky České národopisné společnosti. Edited by Daniel Drápala. Vyd. 1. Praha: Česká národopisná společnost, 2014. 163 s. ISBN 9788090527324. info
 • TONCROVÁ, Marta and Lucie UHLÍKOVÁ. Terénní výzkum etnokulturních tradic : metodologická příručka. Vyd. 1. Brno: Etnologický ústav AV ČR, Praha - pracoviště Brno, 2014. 80 s. ISBN 9788087112830. info
 • DOUŠEK, Roman. Úvod do etnologického výzkumu. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 342 s. ISBN 9788021068834. info
 • Metodika identifikace a dokumentace tradiční lidové kultury v České republice v kontextu koncepce účinnější péče o tradiční lidovou kulturu na léta 2011-2015. Edited by Jan Blahůšek - Markéta Lukešová. Strážnice: Národní ústav lidové kultury, 2011. 219 s. ISBN 9788087261699. info
 • BROUČEK, Stanislav and Richard JEŘÁBEK. Lidová kultura. Národopisná encyklopedie Čech, Moravy a Slezska. Biografická část. (Folk culture.). Praha: Mladá fronta, 2007. 284 pp. ISBN 978-80-204-1711-4. info
Teaching methods
Individual consultations.
Assessment methods
The advisor awards the course-unit credit for the semester on the basis of the submitted thesis meeting formal requirements.
Language of instruction
Czech
Further Comments
Study Materials
The course is taught annually.
The course is taught: in blocks.

 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/autumn2019/ETMA102