UZPOA205a Magisterská diplomová práce

Filozofická fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/0/0. 0 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Maria de Fátima Baptista Nery Plch (přednášející)
doc. PhDr. Ladislava Miličková, CSc. (přednášející)
doc. Mgr. Iva Svobodová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Silvie Špánková, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Silvie Špánková, Ph.D.
Ústav románských jazyků a literatur - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav románských jazyků a literatur - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Odevzdání hotové diplomové práce. Přijetí dokončené práce k obhajobě stvrzuje vedoucí práce hodnocením započteno. Klasifikované hodnocení práce je výsledkem obhajoby, která vychází z posudku oponenta a vedoucího práce.
Osnova
  • Diplomová práce v rozsahu 140 000 znaků na téma z portugalské lingvistiky nebo literatury bude odevzdána v portugalském jazyce do 30. dubna (pro státní závěrečnou zkoušku v jarním semestru), nebo 15. prosince (pro státní závěrečnou zkoušku v podzimním semestru).
Literatura
  • Jak napsat odborný text. Edited by Svetla Cmejrková - Frantisek Danes - Jindra Svetlá. Vyd. 1. Praha : LEDA, 1999. 255 s. ISBN 80-85927-69-1.
  • Jak napsat diplomovou práci. Edited by Umberto Eco. Olomouc : Votobia, 1997. 271 s. ISBN 80-7198-173-7.
Výukové metody
Aplikace nabytých teoretických znalostí na tvorbě vlastního textu. Formou pravidelné prezentace student prokazuje schopnost samostatně propojit své teoretické znalosti a aplikovat je při tvorbě vlastního textu a při analýze studované problematiky
Metody hodnocení
Odevzdání hotové diplomové práce. Přijetí dokončené práce k obhajobě stvrzuje vedoucí práce hodnocením započteno.
Vyučovací jazyk
Portugalština
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2005, jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, jaro 2020.