ETBA114 Methods and Techniques of Ethnologic Research

Faculty of Arts
Autumn 2020
Extent and Intensity
2/0/0. 4 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
PhDr. Roman Doušek, Ph.D. (lecturer)
Mgr. et Mgr. Eva Chovancová (assistant)
Guaranteed by
PhDr. Roman Doušek, Ph.D.
Department of European Ethnology - Faculty of Arts
Contact Person: Martina Maradová
Supplier department: Department of European Ethnology - Faculty of Arts
Timetable
Thu 10:00–11:40 J31
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 6 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives
The course presents one of the crucial realms in the study of ethnology. The students will become acquainted with the possibilities of ethnological research, its structure, ways of suggesting its design, and research methods themselves. The subject also deals with the legal and ethical aspects of ethnological research.
Learning outcomes
At the end of this course, students should be able to: understand the difference between the quantitative and qualitative research methodology; design their own research proposal; make decision about correct research methods; interpret the results according to chosen research methodology.
Syllabus
 • 1. Methods and techniques in scientific work.
 • 2. Qualitative and quantitative approach.
 • 3. Research design.
 • 4. Methods of field research, its forms.
 • 5. Evaluation and interpretation of results.
 • 6. Interview, Observation, Study of documents, Oral history.
 • 7. Selected legal questions of ethnological research.
 • 8. Selected ethical questions of ethnological research.
Literature
  recommended literature
 • DOUŠEK, Roman. Archivní prameny v etnologickém výzkumu I (Archival sources in ethnological research I). Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 273 s. ISBN 9788021068629. info
 • NOSKOVÁ, Jana. Biografická metoda a metoda orální historie : na příkladu výzkumu každodenního života v socialismu. Vydání první. Brno: Etnologický ústav AV ČR, v.v.i., Praha - pracoviště Brno, 2014. 109 stran. ISBN 9788087112847. info
 • Dotazníky České národopisné společnosti. Edited by Daniel Drápala. Vyd. 1. Praha: Česká národopisná společnost, 2014. 163 s. ISBN 9788090527324. info
 • POSPÍŠILOVÁ, Jana and Lucie UHLÍKOVÁ. Folklor dětí a jeho etnologický výzkum : metodologická příručka. Vydání první. Brno: Etnologický ústav AV ČR, v.v.i. Praha - pracoviště Brno, 2014. 90 stran. ISBN 9788087112823. info
 • ALTMAN, Karel. Periodický tisk jako zdroj etnologického poznání. Vydání první. Brno: Etnologický ústav AV ČR, v.v.i., Praha - pracoviště Brno, 2014. 99 stran. ISBN 9788087112811. info
 • TONCROVÁ, Šárka. Praktická příručka k terénnímu výzkumu obecních a školních kronik. Vyd. 1. Brno: Etnologický ústav AV ČR Praha - pracoviště Brno, 2014. 159 s. ISBN 9788087112854. info
 • TONCROVÁ, Marta and Lucie UHLÍKOVÁ. Terénní výzkum etnokulturních tradic : metodologická příručka. Vyd. 1. Brno: Etnologický ústav AV ČR, Praha - pracoviště Brno, 2014. 80 s. ISBN 9788087112830. info
 • DOUŠEK, Roman. Úvod do etnologického výzkumu. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 342 s. ISBN 9788021068834. info
 • BERÁNKOVÁ, Helena. Lidová kultura v muzeu : sbírky Etnografického ústavu Moravského zemského muzea v Brně. Brno: Moravské zemské muzeum, 2013. 219 s. ISBN 9788070284025. info
 • FAY, Brian. Současná filosofie sociálních věd : multikulturní přístup. Translated by Jana Ogrocká. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství, 2002. 324 s. ISBN 8086429105. info
Teaching methods
Lectures, class discussion, readings.
Assessment methods
Research report.
Language of instruction
Czech
Follow-Up Courses
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
The course is taught annually.
Information on the extent and intensity of the course: Kombinované studium 14 hodin přímé výuky v semestru.
Information about innovation of course.
This course has been innovated under the project "Faculty of Arts as Centre of Excellence in Education: Complex Innovation of Study Programmes and Fields at FF MU with Regard to the Requirements of the Knowledge Economy“ – Reg. No. CZ.1.07/2.2.00/28.0228, which is cofinanced by the European Social Fond and the national budget of the Czech Republic.

logo image
The course is also listed under the following terms Autumn 2019, Autumn 2021, Autumn 2022.
 • Enrolment Statistics (Autumn 2020, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/autumn2020/ETBA114