JSB_SLAV25 Translation Seminar for Upper-Intermediate Students of Croatian/Serbian

Faculty of Arts
Autumn 2020
Extent and Intensity
0/2/0. 4 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. Miloš Pantić (lecturer)
Guaranteed by
Mgr. Pavel Krejčí, Ph.D.
Department of Slavonic Studies - Faculty of Arts
Contact Person: Mgr. Pavel Krejčí, Ph.D.
Supplier department: Department of Slavonic Studies - Faculty of Arts
Timetable
Tue 18:00–19:40 C31
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
Course objectives
Translating of journalistic articles from Czech to Croatian. Emphasis on the analysis of stylistic and grammatical specifics of Croatian language. Students present their translations, analyse and compare them during the classes.
Learning outcomes
By the end of this course students will improve their knowledge of grammatical and stylistic structure of Croatian and its application in the translation from Czech to Croatian.
Syllabus
 • Translating texts from Czech daily press (articles, reviews, political commentaries, feuilletons etc.).
Literature
 • Jure Šonje: Rječnik hrvatskoga jezika. Zagreb: Školska knjiga, Leksikografski zavod "Miroslav Krleža" 2000.
 • ANIĆ, Vladimir. Rječnik hrvatskoga jezika. 2., dopl. izd. Zagreb: Novi Liber, 1994. xxiv, 1262. ISBN 9536045001. info
 • Novosad, Alen – Profeta, Dušanka: Hrvatsko-češki rječnik. Zagreb 1999.
 • Badurina, Lada – Marković, Ivan – Mićanović, Krešimir: Hrvatski pravopis. Zagreb: Matica hrvatska, 2007.
 • MERHAUT, Jaroslav. Česko-chorvatský slovník. Zagreb: Dominović, 1998. 596 s. ISBN 953-6006-30-8. info
 • Menac, Antica a kol.: Hrvatski frazeološki rječnik. Zagreb 2003
 • MENAC, Antica, Dubravka DOROTIĆ SESAR and Renata KUCHAR. Hrvatsko - češko - slovački frazeološki rječnik s indeksom čeških i slovačkih frazema. 2. proš. i dop. izd. Zagreb: Zavod za lingvistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 1998. 151 s. ISBN 9531750955. info
 • LEVÝ, Jiří. Umění překladu. 2. dopl. vyd. Praha: Panorama, 1983. 396 s. info
 • SILIĆ, Josip and Ivo PRANJKOVIĆ. Gramatika hrvatskoga jezika : za gimnazije i visoka učilišta. Zagreb: Školska knjiga, 2005. 422 s. ISBN 9530400144. info
 • Težak, Stjepko – Babić, Stjepan: Gramatika hrvatskoga jezika. Priručnik za osnovno jezično obrazovanje. Zagreb: Školska knjiga 2003.
 • Hudeček, Lana – Mihaljević, Milica: Jezik medija – publicistički funkcionalni stil. Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada 2009.
 • Barić, Eugenija a kol.: Hrvatska gramatika. Školska knjiga, Zagreb 1997.
 • FIŠER, Zbyněk. Překlad jako kreativní proces. Teorie a praxe funkcionalistického překládání. (Translation as a Creative Process. The Theory and Practice of Functionalist Translating.). 1. vyd. Brno: Host, 2009. 320 pp. Studium 28. ISBN 978-80-7294-343-2. info
Teaching methods
Seminar (two hours per week), home preparation, translation from Czech to Croatian, teacher-led activities.
Assessment methods
Regular attendance, homework and home preparation required. Upon fulfilling all requirements listed, students must pass a final test.
Language of instruction
Croatian

 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/autumn2020/JSB_SLAV25