LMKA_a01 Moderní literatura v evropském kulturním a mediálním kontextu I

Filozofická fakulta
podzim 2020
Rozsah
2/0/0. 0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Miroslav Kotásek, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Petr Bubeníček, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Tereza Dědinová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Vladimíra Derková (přednášející)
Mgr. Michal Fránek, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Petr Vokřínek, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Miroslav Kotásek, Ph.D.
Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Eva Zachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Rozvrh
Út 16:00–17:40 G32
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 30 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 25/30, pouze zareg.: 0/30, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/30
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Přednášky si kladou za cíl postihnout základní tendence ve vývoji evropské literatury počínaje koncem 19. století do roku 1945. Literatura tu není chápána jako estetický fakt, který je možné zkoumat primárně filologickými prostředky. Literatura, jak ji tyto přednášky představují, je na nejzákladnější úrovni propojena s proměnami vnímání vizuality (film, fotografie), proměnami společenského prostoru (velkoměsto, industrializace), proměnami vnímání lidského těla, individuality (fenomenologie, psychoanalýza), času (Einstein), stejně jako hlubokou proměnou samotného pojmu "kultura" (např. v reakci na 1. světovou válku, ale i rozvoj vědeckého výkladu světa, jenž se stává v západní společnosti normativním).
Výstupy z učení
Po absolvování kurzu bude student schopen:
- porozumět vývoji literatury v kontextu společenských a kulturních proměn,
- porozumět intermediální vazbám mezi literaturou a dalšími druhy umění,
- analyzovat literární texty s ohledem na jejich zapojení v široce chápaném kulturně společenském kontextu,
- analyzovat a pojmenovat významové odlišnosti vyplývající z použití rozdílných médii, např. rozdíl mezi literárním dílem a jeho filmovou adaptací.
Osnova
 • Úvod: moderna jako proměna paradigmat
 • Proměna kulturního pole I: fotografie, film
 • Proměna kulturního pole II: vznik detektivky
 • O počátcích science fiction
 • Intermediální paralely symbolismu a impresionismu
 • Hledání české národní identity
 • Vzájemné inspirace hudby a literatury v před- a meziválečné avantgardě
 • Kubismus a jeho projevy v kultuře
 • Průhledy do rané české avantgardy
 • Experiment v próze: autoreference, Weiner, Součková
 • Česká literatura ve filmu 30. – 40. let.
 • Antiutopie
 • Surrealismus
 • Tělo, tělesnost a smrt v moderně
Literatura
  povinná literatura
 • PAPOUŠEK, Vladimír. Dějiny nové moderny : česká literatura v letech 1905-1923. Vyd. 1. Praha: Academia, 2010. 627 s. ISBN 9788020017925. info
 • PAPOUŠEK, Vladimír. Gravitace avantgard : imaginace a řeč avantgard v českých literárních textech první poloviny dvacátého století. 1. vyd. Praha: Akropolis, 2007. 144 s. ISBN 9788086903521. info
 • HILSKÝ, Martin. Modernisté :Eliot, Joyce, Woolfová, Lawrence. Vyd. 1. Praha: Torst, 1995. 269 s. ISBN 80-85639-40-8. info
  doporučená literatura
 • ADORNO, Theodor W. a Max HORKHEIMER. Dialektika osvícenství : filosofické fragmenty. Translated by Michael Hauser - Milan Váňa. Vydání první. Praha: Oikoymenh, 2009. 247 stran. ISBN 9788072982677. info
 • BENJAMIN, Walter. The arcades project. Edited by Rolf Tiedemann, Translated by Howard Eiland - Kevin McLaughlin. Cambridge, Mass.: The Belknap Press of Harvard University Press, 1999. xiv, 1073. ISBN 0674008022. info
 • CHALUPECKÝ, Jindřich. Expresionisté :Richard Weiner, Jakub Deml, Ladislav Klíma, podivný Hašek. [Praha]: Torst, 1992. 200 s. ISBN 80-85639-00-9. info
  neurčeno
 • Český surrealismus :1929-1953. Edited by Lenka Bydžovská - Karel Srp. 1. vyd. Praha: Galerie hlavního města Prahy, 1996. 485 s. ISBN 80-7010-047-8. info
Výukové metody
Přednáška využívá zejména metodu výkladu, analýzy, předvádí teoretické a metodologické nástroje na instruktivních interpretacích. V podzimním semestru 2020 nařídil rektor MU realizaci předmětu online formou.
Metody hodnocení
Zakončení: kurz je zakončen vypracováním eseje a ústní zkouškou.
Další komentáře
Studijní materiály
Poznámka k ukončení předmětu: Kurz je zakončen zkouškou (platí pro studenty Literatury a mezikulturní komunikace) nebo kolokviem (platí pro všechny ostatní studenty).
Předmět je vyučován každoročně.
Pro posluchače oboru LMK (jednooboroví) je předmět povinný - kredity A, pro posluchače LMK (dvouoboroví) a bohemistiky povinně volitelný (kredity B), pro ostatní studenty volitelný (kredity C).
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2020/LMKA_a01