MUKS63 Museum Didactics I.

Faculty of Arts
Autumn 2020
Extent and Intensity
2/0/0. 5 credit(s). Type of Completion: k (colloquium).
Taught online.
Teacher(s)
Mgr. Monika Mažárová (lecturer)
Guaranteed by
prof. Mgr. Jiří Macháček, Ph.D.
Division of Museology - Department of Archaeology and Museology - Faculty of Arts
Contact Person: Mgr. Lucia Miškolciová
Supplier department: Division of Museology - Department of Archaeology and Museology - Faculty of Arts
Timetable
Fri 23. 10. 9:00–12:40 M22, Fri 13. 11. 9:00–12:40 M22, Fri 4. 12. 9:00–12:40 M22, Fri 8. 1. 9:00–12:40 M22
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
Student defines the basic concepts of museum didactics, teaching methods and concepts, explains the specifics and possibilities of the educational situation in the museum and prepares its analysis in practice.
Syllabus
  • definition of museum didactics; the relationship of the museum and formal education; educational situation in the museum; didactic methods, approaches and concepts in museum pedagogy; teaching aids and materials
Literature
  • Náhradní obsah: Talboys, G. K.: Museum Educator´s Handbook, Londýn 2000
  • MRÁZOVÁ, Lenka a Barbora SVÁTKOVÁ. Aktivizující metody v muzejní pedagogice (text). Brno: Metodické centrum muzejní pedagogiky, 2017. 27 s.
  • ŠOBÁŇOVÁ, Petra. Muzejní edukace. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2012. 140 s. ISBN 9788024430034.
  • KOPŘIVA, Pavel, Jana NOVÁČKOVÁ, Dobromila NEVOLOVÁ a Tatjana KOPŘIVOVÁ. Respektovat a být respektován. 3. vydání. Bystřice pod Hostýnem: P. Kopřiva - Spirála, 2008. 286 stran. ISBN 9788090403000.
  • ŠOBÁŇOVÁ, Petra. Škola muzejní pedagogiky 1. Poznámky k partnerství výtvarné a muzejní pedagogiky. Vyd. 1. Olomouc: Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, 2007. 131 s. ISBN 978-80-244-1866-7.
  • JAGOŠOVÁ, Lucie, Vladimír JŮVA and Lenka MRÁZOVÁ. Muzejní pedagogika : metodologické a didaktické aspekty muzejní edukace. Brno: Paido, 2010. 298 pp. ISBN 978-80-7315-207-9. info
  • KALHOUS, Zdeněk and Otto OBST. Školní didaktika [Kalhous, Portál, 2002]. Vyd. 1. Praha: Portál, 2002. 447 s. ISBN 80-7178-253-X. info
Teaching methods
lecturing, collaborating
Assessment methods
seminar presentation
Language of instruction
Czech
Further Comments
Study Materials
The course is taught once in two years.
Listed among pre-requisites of other courses
The course is also listed under the following terms Autumn 2004, Autumn 2005, Autumn 2006, Autumn 2007, Autumn 2008, Autumn 2010, Autumn 2011, Autumn 2012, Autumn 2014, Autumn 2016, Autumn 2018, Autumn 2022.
  • Enrolment Statistics (recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/autumn2020/MUKS63