RSb011 Přehled ruské literatury I

Filozofická fakulta
podzim 2020
Rozsah
1/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc. (přednášející)
prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc. (cvičící)
Garance
prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc.
Ústav slavistiky – Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: doc. PhDr. Jiří Gazda, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Ústav slavistiky – Filozofická fakulta
Rozvrh
Po 14:00–15:40 A31
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět představuje základní kurz dějin ruské literatury. Jeho cílem je podat rámcový přehled kultury a literatury na historickém pozadí. Poskytne studentům v chronologickém sledu přehled klíčových autorů, děl, proudů, směrů a skupin charakterizujících ruskou kulturu a literaturu od nejstarších dob až po dnešek, a to ve vazbě na společenský a politický vývoj Ruska. Hlavním cílem předmětu je vybavit studenty nezbytnou základní faktografií o ruské kultuře a literatuře. Součástí kurzu je plnění samostatné četby.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- identifikovat a shrnout důležité rysy hlavních etap ruského kulturně-historického a literárního vývoje;
- určit klíčové osobnosti, díla a artefakty ruské kultury a literatury;
- pojmenovat a charakterizovat hlavní události, proudy a směry v ruské kultuře a literatuře;
- vysvětlit vazby společenských a politických proměn Ruska a ruské kultury a literatury.
Osnova
 • 1) Ruský kulturně-historický vývoj a literatura v nejstarších a starších obdobích (od Kyjevské Rusi po 17. století)
 • 2) Ruský kulturně-historický vývoj a literatura 18. století
 • 3) Ruský kulturně-historický vývoj a literatura 19. století (zlatý věk)
 • 4) Ruský kulturně-historický vývoj a literatura přelomu 19. a 20. století (stříbrný věk)
 • 5) Ruský kulturně-historický vývoj a literatura 20. století (od revoluce po perestrojku)
 • 6) Ruský kulturně-historický vývoj a literatura po roce 1985 (současná ruská kultura)
Literatura
 • Jehlička, M.: Ruská literatura 19. století (od konce 18. století do začátku 20. století). Praha 1993.
 • POSPÍŠIL, Ivo. Kapitoly z ruské klasické literatury (nástin vývoje, klíčové problémy a diskuse). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014, 178 s. ISBN 978-80-210-7277-0. Digitální knihovna FF MU info
 • POSPÍŠIL, Ivo. Stará literatura východních Slovanů a ruská literatura 18. století (Přehled a exkurzy z literatury 11.-17. století). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014, 196 s. ISBN 978-80-210-7281-7. Digitální knihovna FF MU info
 • ZAHRÁDKA, Miroslav. Slovník rusko-českých literárních vztahů. Vyd. 1. Ústí nad Orlicí: OFTIS, 2008, 318 s. ISBN 9788074050053. info
 • KŠICOVÁ, Danuše. Od moderny k avantgardě : rusko-české paralely. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2007, 467 s. ISBN 9788021042711. URL info
 • HRALA, Milan. Ruská moderní literatura 1890-2000. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2007, 767 s. ISBN 9788024612010. info
 • ZAHRÁDKA, Miroslav. Ruská literatura XIX. století v kontextu evropských literatur : (osobnosti a dialog literatur). 1. vyd. Olomouc: Periplum, 2005, 279 s. ISBN 8086624250. info
 • ZAHRÁDKA, Miroslav. Ruská literatura XX. století :(literární proudy a osobnosti). Olomouc: Periplum, 2003, 236 s. ISBN 80-86624-08-0. info
 • POSPÍŠIL, Ivo. Slovník ruských, ukrajinských a běloruských spisovatelů. 1. vyd. Praha: Libri, 2001, 680 s. ISBN 8072770683. info
 • KASACK, Wolfgang. Slovník ruské literatury 20. století. Translated by Jiří F. Franěk. Praha: Votobia, 2000, 622 s. ISBN 8072200844. info
 • DOHNAL, Josef, Ivo POSPÍŠIL a Galina Pavlovna BINOVÁ. Panoráma ruské literatury. In Panoráma ruské literatury. 1. vyd. Boskovice: Albert, 1995, 415 s. ISBN 80-85834-04-9. info
Výukové metody
Přednáška, samostatná četba.
Metody hodnocení
písemná zkouška
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2021, podzim 2022, podzim 2023, podzim 2024.