RSb046 Stříbrný věk ruské literatury

Filozofická fakulta
podzim 2020
Rozsah
1/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
prof. PhDr. Josef Dohnal, CSc. (přednášející)
prof. PhDr. Josef Dohnal, CSc. (cvičící)
Garance
prof. PhDr. Josef Dohnal, CSc.
Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: doc. PhDr. Jiří Gazda, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Rozvrh
Po 18:00–19:40 A31
Předpoklady
RSb012 Přehled ruské literatury II
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět navazuje na studium ruské literatury 19. století a ukazuje na specifika vývoje ruské literatury přelomu 19. a 20. století v jejich návaznosti na evropské literatury a filozofii. Všímá si dynamiky literárního vývoje, hlavních uměleckých směrů, nejvýznamnějších představitelů ruské literatury a jejich děl, a to ve spojení s významnými dějinnými událostmi (rusko-japonská válka, neklidná léta 1905–1907, I. světová válka, revoluční rok 1917), mimo jiné pak i otázek vývoje v ruské literatuře po roce 1917 a s tím spojené ruské literární emigrace.
Výstupy z učení
Na konci kursu studenti budou schopni:
- chápat počátky moderní literatury na konci 19. a na počátku 20. století
- rozumět společenské situací, která literaturu výrazně ovlivňovala
- zdůraznit spojení ruské literatury s literaturou evropskou a s ostatními druhy umění
- představit nejvýznamnější literární směry dané doby zmínit významné autory a jejich díla
Osnova
 • Základními body jsou:
 • 1. poslední třetina 19. století jako doba změn ve společenském a historickém kontextu a jako změna přístupu k realitě
 • 2. pluralismus uměleckých přístupů k realitě, symbolismus v Evropě a v Rusku
 • 3. dobové literární manifesty
 • 4. dekadentní tendence a její literární představitelé (D. S. Merežkovskij, …)
 • 5. symbolistické časopisy (Vesy, ...) a hlavní představitelé symbolismu v ruské literatuře (V. Brjusov, …)
 • 6. tradice realismu a jeho proměna (L. N. Tolstoj, V. G. Korolenko, M. Gorkij, …)
 • 7. Andrej Bělyj jako reformátor tradice
 • 8. poezie na počátku 20. století („mladší“ symbolisté, další směry)
 • 9. dramatická tvorba počátku 20. století (L. Andrejev, M. Gorkij, …)
 • 10. nejvýznamnější spisovatelé „mimo směry“ (I. Bunin, L. Andrejev, ...)
 • 11. futurismus v ruské literatuře
 • 12. literatura v období I. světové války a revoluce 1917
 • 13. porevoluční vývoj v ruské literatuře, představitelé ruské literatury v emigraci a počátky uplatnění socialistického realismu jako „jediného správného“ literárního směru
Literatura
  povinná literatura
 • Hrala, M.: Ruská moderní literatura 1890-2000. Praha 2007.
  doporučená literatura
 • Русская литература рубежа веков (1890-е - начало 1920-х). В 2 книгах. Келдыш В.А. (отв. ред.). Москва, ИМЛИ РАН, Наследие, 2001. ISBN 5-9208-0063-1
 • Смирнова Л. А. Русская литература конца XIX — начала ХХ века. – Москва, Просвещение, 1993.
 • СОКОЛОВ А.Г. история русской литературы конца xix - начала xx века. Научная школа: Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. Москва 2013.
 • DOHNAL, Josef. Proměny modelu světa v ruské próze na přelomu XIX. a XX. století. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 176 s. Spisy Masarykovy univerzity v Brně, FF ; č. 408. ISBN 978-80-210-5943-6. info
 • KASACK, Wolfgang. Slovník ruské literatury 20. století. Translated by Jiří F. Franěk. Praha: Votobia, 2000. 622 s. ISBN 8072200844. info
 • SOVÁKOVÁ, Jana a Vladimír FILIPOV. Obzor russkoj literatury :ot Slova o polku Igoreve k postmodernizmu. 1. vydání. Plzeň: Fraus, 1999. 113 stran. ISBN 8072380125. info
 • Istorija russkoj literatury. T. 4, Literatura konca 19 - načala 20 veka : 1881-1917. Leningrad: Nauka, 1983. info
 • KULEŠOV, Vasilij Ivanovič. Istorija russkoj literatury 19 veka, 70-90-je gody : ... dlja studentov filologičeskich special'nostej vuzov. Moskva: Vysšaja škola, 1983. info
 • Istorija russkoj literatury 19 veka : vtoraja polovina. Edited by Sergej Mitrofanovič Petrov. 3. izd. Moskva: Prosveščenije, 1974. 575 s. info
 • MATHESIUS, Bohumil a Jiří F. FRANĚK. Přehled sovětské literatury. Část 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1971. info
 • MATHESIUS, Bohumil a Jiří F. FRANĚK. Přehled sovětské literatury. Část 2. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1971. info
  neurčeno
 • Istorija russkoj literatury. T. 3, Literatura vtoroj poloviny 19-načala 20 vekov. Moskva: Nauka, 1964. info
Výukové metody
- přednáška
- seminární aktivity
- prezentace výsledků vlastní práce s literárním textem
- diskuse
Metody hodnocení
- ústní zkouška
- seminární práce
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Součástí zápočtu je kontrola povinné četby.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2021.