SH_Z15 Viola da gamba and violoncello

Faculty of Arts
Autumn 2020
Extent and Intensity
0/5/0. 6 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
Mgr. Robert Hugo, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Libor Mašek (seminar tutor)
Mgr. Petr Wagner (seminar tutor)
prof. PhDr. Jana Perutková, Ph.D. (assistant)
Guaranteed by
Mgr. Robert Hugo, Ph.D.
Academy of Ancient Music - Department of Musicology - Faculty of Arts
Contact Person: Mgr. Robert Hugo, Ph.D.
Supplier department: Academy of Ancient Music - Department of Musicology - Faculty of Arts
Prerequisites (in Czech)
SEMESTR ( 1 ) || SEMESTR ( 2 ) || SEMESTR ( 3 ) || SEMESTR ( 4 ) || SEMESTR ( 5 ) || SEMESTR ( 6 )
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
The main objectives of the course are the following: achievement of technical and interpretational prerequisites for performance practice of early music.
Syllabus
 • Barokní violoncello:
 • Talentová zkouška: 2 sólové skladby (pomalá a rychlá) z období baroka nebo klasicismu
 • Postupová zkouška: 3 sólové skladby (např. z jedné suity J.S. Bacha nebo od D. Gabrielliho atp.)
 • Absolventský koncert: 1 sonata nebo sólová suita; 1 ansámblová skladba, v níž student hraje part bassa continua; 1 violoncellový koncert z období baroka nebo klasicismu;
 • Viola da gamba:
 • Talentová zkouška: 2 sólové skladby (pomalá a rychlá) z období renesance nebo baroka na vlastním nástroji (nemusí to být nutně viola da gamba)
 • Postupová zkouška: 1 sonáta např. od G.Ph. Telemanna
 • Absolventský koncert: 1 skladba s diminucemi (Ortiz, Simpson nebo dalla Casa atp.)
 • 1 sonáta od J.S.Bacha, A. Corelliho nebo jedna suita od M. Maraise
 • 1 skladba, v níž student hraje part bassa continua
 • 1 skladba z z klasického nebo předklasického období (C.Ph. E. Bach, C.Fr. Abel)
Literature
 • Literaturu ke studiu zadává lektor v individuálních lekcích.
Assessment methods
Workshop and individual lessons, final mark depends on whole term outcome.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught each semester.
The course is taught: in blocks.
Note related to how often the course is taught: 5 workshopů za semestr.
Information on the extent and intensity of the course: 5x60min individuálních konzultací za semestr.
The course is also listed under the following terms Autumn 2004, Spring 2005, Autumn 2005, Spring 2006, Autumn 2006, Spring 2007, Autumn 2007, Spring 2008, Autumn 2008, Spring 2009, Autumn 2009, Spring 2010, Autumn 2010, Spring 2011, Autumn 2011, Spring 2012, Autumn 2012, Spring 2013, Autumn 2013, Spring 2014, Autumn 2014, Spring 2015, Autumn 2015, Spring 2016, Autumn 2016, Spring 2017, Autumn 2017, Spring 2018, Autumn 2018, Spring 2019, Autumn 2019, Spring 2020, Spring 2021, Autumn 2021, Spring 2022.
 • Enrolment Statistics (Autumn 2020, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/autumn2020/SH_Z15