ASH_Z15 Viola da gamba and violoncello

Faculty of Arts
Autumn 2021
Extent and Intensity
0/0/0. 3 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Taught in person.
Teacher(s)
Mgr. Libor Mašek (seminar tutor)
Mgr. Michaela Ratolístková (assistant)
Guaranteed by
prof. PhDr. Jana Perutková, Ph.D.
Academy of Ancient Music - Department of Musicology - Faculty of Arts
Contact Person: Mgr. Michaela Ratolístková
Supplier department: Academy of Ancient Music - Department of Musicology - Faculty of Arts
Prerequisites (in Czech)
SEMESTR ( 1 ) || SEMESTR ( 2 ) || SEMESTR ( 3 ) || SEMESTR ( 4 ) || SEMESTR ( 5 ) || SEMESTR ( 6 )
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
The main objectives of the course are the following: achievement of technical and interpretational prerequisites for performance practice of early music.
Learning outcomes
Student is able to apply principes of intepretation practice of viola da gamba or violoncello.
Syllabus
 • Barokní violoncello:
 • Talentová zkouška: 2 sólové skladby (pomalá a rychlá) z období baroka nebo klasicismu
 • Postupová zkouška: 3 sólové skladby (např. z jedné suity J.S. Bacha nebo od D. Gabrielliho atp.)
 • Absolventský koncert: 1 sonata nebo sólová suita; 1 ansámblová skladba, v níž student hraje part bassa continua; 1 violoncellový koncert z období baroka nebo klasicismu;
 • Viola da gamba:
 • Talentová zkouška: 2 sólové skladby (pomalá a rychlá) z období renesance nebo baroka na vlastním nástroji (nemusí to být nutně viola da gamba)
 • Postupová zkouška: 1 sonáta např. od G.Ph. Telemanna
 • Absolventský koncert: 1 skladba s diminucemi (Ortiz, Simpson nebo dalla Casa atp.)
 • 1 sonáta od J.S.Bacha, A. Corelliho nebo jedna suita od M. Maraise
 • 1 skladba, v níž student hraje part bassa continua
 • 1 skladba z z klasického nebo předklasického období (C.Ph. E. Bach, C.Fr. Abel)
Literature
 • Zadává individuálně vyučující.
 • Literaturu ke studiu zadává lektor v individuálních lekcích.
Teaching methods
Individual lessons and workshops.
Assessment methods
Workshop and individual lessons, final mark depends on whole term outcome.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught each semester.
The course is taught: in blocks.
Note related to how often the course is taught: 5/10 workshopů za semestr.
Information on the extent and intensity of the course: 5 individuálních konzultací po 90 min. nebo 10 individuálních konzultací po 45 min.
The course is also listed under the following terms Autumn 2019, Spring 2020, Autumn 2020, Spring 2021, Spring 2022, Autumn 2022, Spring 2023, Autumn 2023, Spring 2024.
 • Enrolment Statistics (Autumn 2021, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/autumn2021/ASH_Z15