DU2358 Architecture in Moravia 1850-1918

Faculty of Arts
Autumn 2021
Extent and Intensity
2/0/0. 4 credit(s). Type of Completion: k (colloquium).
Taught in person.
Teacher(s)
Mgr. Jan Galeta, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
Mgr. Jan Galeta, Ph.D.
Department of Art History - Faculty of Arts
Supplier department: Department of Art History - Faculty of Arts
Timetable
Wed 8:00–9:40 K31
Course Enrolment Limitations
The course is offered to students of any study field.
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu je seznámit studenty s dějinami architektury v období 1850-1918 na Moravě a v bývalém Rakouském Slezsku. Přednáška nebude koncipovaná přísně chronologicky, ale místně. Ve sledovaném období totiž dochází k velkému stavebnímu boomu ve městech a výklad se proto zaměří na vývoj v jednotlivých lokalitách (Brno, Ostrava, Olomouc, Jihlava, Šumperk, Znojmo, Nový Jičín, atd.). V jejich rámci bude probrán urbanistický rozvoj i nejvýznamější stavby a jejich tvůrci.
Learning outcomes (in Czech)
Studenti a studentky budou po absolvování předmětu schopni identifikovat, analyzovat a interpretovat moravskou architekturu druhé půle 19. století.
Syllabus (in Czech)
  • - Morava - Brno - Ostrava - Olomouc - Jihlava - Znojmo - Šumperk - Kroměříž - Opava - venkov - zámky - Prostějov
Literature
    required literature
  • ZATLOUKAL, Pavel. Příběhy z dlouhého století : architektura let 1750-1918 na Moravě a ve Slezsku. Olomouc: Muzeum umění Olomouc, 2002. 702 s. ISBN 8085227495. info
Teaching methods (in Czech)
přednáška, referát
Assessment methods (in Czech)
zkouška
Language of instruction
Czech
Further Comments
Study Materials
The course is taught only once.

  • Enrolment Statistics (recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/autumn2021/DU2358