REMgr02 Řecká literatura 15.-18. století

Filozofická fakulta
podzim 2021
Rozsah
2/0/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Mgr. et Mgr. Markéta Kulhánková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Zuzana Dzurillová (cvičící)
Garance
doc. Mgr. et Mgr. Markéta Kulhánková, Ph.D.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Rozvrh
Čt 8:00–9:40 A22
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Budou probírány hlavní jevy řeckého literárního vývoje v 15.-18. st., tedy v období turkokracie. Přednášky budou doplněny četbou ukázek z literárních památek a referáty posluchačů.
Výstupy z učení
Po ukončení kurzu budou studenti schopni porozumět hlavním jevům vývoje novořecké literatury v daném období; postihnout hlavní tendence literárního vývoje; zařadit autora a dílo do literárního kontextu a charakterizovat je.
Osnova
 • Poezie po pádu Konstantinopole.
 • Řecká diaspora po pádu Konstantinopole.
 • Literatura na Dodekanésu a na Kypru.
 • Krétská literatura.
 • Literatura osvícenství.
 • Četba ukázek.
 • Osnova podzim 2021:
 • 16. 9. Hodina odpadá (nepřítomnost vyučující).
 • 23. 9. Úvod, podmínky ukončení. Kořeny novořecké literatury v pozdní Byzanci.
 • 30. 9. Tři centra řecké literatury a kultury po pádu Byzance: diaspora, ostrovy, Osmanská říše.
 • 7. 10. Rané období krétské literatury. Četba: Stefanos Sachlikis.
 • 14. 10. Žánr katabasis v pozdní Byzanci a na Krétě. Četba: Apokopos.
 • 21. 10. Pastýřská poezie a drama. Četba: Voskopula.
 • 4. 11. Komedie, intermezza. Četba: Fortunatos.
 • 11. 11. Tragédie. Četba: Erofili.
 • 18. 11. Náboženské drama. Četba: Thysia tu Avraam. (Z. Dzurillová)
 • 25. 11. Erotokritos. (Z. Dzurillová)
 • 2. 12. Osvícenství v Řecku.
 • 9. 12. Lidová píseň. Četba: Akritika.
 • 16. 12. Závěrečný workshop.
Literatura
 • ΠΟΛΙΤΗΣ Λ., Ιστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, Θεσσαλονίκη 1968.
 • ΔΗΜΑΡΑΣ Κ., Ιστορία της ελληνικής λογοτεχνίας: από τις ρίζες ως την εποχή μας, Αθήνα 1948.
 • ΔΗΜΑΡΑΣ Κ., Νεοελληνικός Διαφωτισμός, Αθήνα 1983.
 • BECK H.-G., Geschichte der byzantinischen Volksliteratur, München 1971 (Ιστορία της Βυζαντινής Δημόδους Γραμματείας, Αθήνα 1993).
 • HOLTON, D. (ed.), Literature and society in renaissance Crete, Cambridge 1991 (Λογοτεχνία και κοινωνία στην Κρήτη της Αναγέννησης, Ηράκλειο 1997).
 • ΔΙΖΙΡΙΚΗΣ Γ., Ο νεοελληνικός Διαφωτισμός και το ευρωπαϊκό πνεύμα 1750–1821, Αθήνα 1984.
Výukové metody
Výuka probíhá formou přednášek.
Metody hodnocení
Ústní přezkoušení, přednesení referátu.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednou za dva roky.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2021/REMgr02