FAVKh006 Česká nová vlna

Filozofická fakulta
podzim 2022
Rozsah
2/0/0. Kombinovaná forma: 16 hodin/semestr. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Šárka Jelínek Gmiterková, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Šárka Jelínek Gmiterková, Ph.D.
Ústav filmu a audiovizuální kultury – Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav filmu a audiovizuální kultury – Filozofická fakulta
Rozvrh
So 8. 10. 9:00–12:40 C34, So 12. 11. 9:00–12:40 C34
Předpoklady
Nejsou.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Fenomén tzv.nových vln v obecném povědomí asociuje dosud nepřekonaný vrchol řady národních kinematografií. Kurz se zaměří na českou (československou) novou vlnu a představí ji z řady perspektiv - průmyslové, ekonomické, stylistické, narativní a také jako jev generační a coby formu spolupráce. Jednotlivé lekce se zaměří na klíčové osobnosti spojené s novou vlnou, a to nejen režiséry, ale také spisovatele a scenáristy, kameramany, herce a další klíčové spolupracovníky. Kurz bude postupovat chronologicky; nejprve přiblíží vývoj druhé poloviny 50.let, která položila strukturní, tematické a estetické základy vývoji v následující dekádě, a přes 60.roky se dostane až na samý počátek normalizace. Sérii přednášek doplní tematické projekce z Blu-Ray nebo DVD.
Výstupy z učení
Studenti budou po absolvování předmětu:
- Seznámeni s klíčovými osobnostmi české nové vlny a jejich dílem
- Vnímat tuto tvorbu v širším sociálním, ekonomickém, kulturním a estetickém kontextu
- Schopni vysvětlit koncept modernistického filmu
Osnova
 • 1. Koncept modernistického filmu a strukturní a produkční podmínky nové vlny (socio-ekonomický kontext, státně socialistický modus produkce, několik generací FAMU)
 • 2. Inovace na rovině narace a stylu ve filmech nové vlny, typologie postav, klíčoví autoři a jejich spolupracovníci
Literatura
  povinná literatura
 • Briana Čechová (ed.). Všichni dobří rodáci. Praha: Národní filmový archiv, 2013.
 • BATISTOVÁ, Anna (ed.). Hoří, má panenko. Praha: Národní filmový archiv, 2012.
 • SKOPAL, Pavel. Naplánovaná kinematografie. Český filmový průmysl 1945 až 1960. Praha: Academia, 2012, 560 s. Šťastné zítřky. ISBN 978-80-200-2096-3. info
 • HULÍK, Štěpán: Kinematografie zapomnění :počátky normalizace ve Filmovém studiu Barrandov (1968-1973). Praha: Academia, 2011.
 • PŘÁDNÁ, Stanislava, Zdena ŠKAPOVÁ a Jiří CIESLAR. Démanty všednosti : český a slovenský film 60. let : kapitoly o nové vlně. Edited by Jan Svoboda. Vyd. 1. Praha: Pražská scéna, 2002, 387 s. ISBN 8086102173. info
 • BERNARD, Jan. Jan Němec : enfant terrible české nové vlny. 1. vyd. Praha: Akademie múzických umění, 2014, 648 s. ISBN 9788073312770. info
 • VORÁČ, Jiří. Ivan Passer : filmový vypravěč rozmanitostí, aneb, od Intimního osvětlení k Nomádovi. Vyd. 1. Brno: Host, 2008, 318 s. ISBN 9788072942770. info
 • NOVÁK, Jan a Miloš FORMAN. Co já vím? : autobiografie Miloše Formana. Vyd. 1. Brno: Atlantis, 1994.
 • JURÁČEK, Pavel. Deník :(1959-1974). Vyd. 1. Praha: Národní filmový archiv, 2003
 • KOVÁCS, András Bálint. Screening modernism: European Art Cinema 1950-1980. Chicago: Chicago University Press, 2007.
 • SZCZEPANIK, Petr. Továrna Barrandov : svět filmařů a politická moc 1945-1970. Vydání první. [Praha]: Národní filmový archiv, 2016, 419 stran. ISBN 9788070041772. info
 • SKUPA, Lukáš. Vadí - nevadí : česká filmová cenzura v 60. letech. Vydání první. [Praha]: NFA, 2016, 263 stran. ISBN 9788070041727. info
 • KOVÁCS, András Bálint. Screening modernism : European art cinema, 1950-1980. Chicago: University of Chicago Press, 2007, xii, 427. ISBN 9780226451657. info
  doporučená literatura
 • LIEHM, A. J. Ostře sledované filmy :československá zkušenost. Edited by Jan Lukeš. Vyd. v ČR a v tomto souboru. Praha: Národní filmový archiv, 2001, 470 s., [1. ISBN 80-7004-100-5. info
 • HAMES, Peter. Czech and Slovak cinema : theme and tradition. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2010, vii, 264. ISBN 9780748620821. info
 • Opěla, Vladimír a kol. (2004): Český hraný film IV. 1961-1970. Praha: Národní filmový archiv.
 • Filmový sborník historický 4. Česká a slovenská kinematografie 60. let. Praha: Národní filmový archiv, 1993.
 • VORÁČ, Jiří. Český film v exilu : kapitoly z dějin po roce 1968. Vyd. 1. Brno: Host, 2004, 191 s. ISBN 8072941399. info
 • Lukeš, Jan: Diagnózy času. Český a slovenský poválečný film. Praha: Slovart, 2013.
 • SKUPA, Lukáš. Vadí - nevadí : česká filmová cenzura v 60. letech. Vydání první. [Praha]: NFA, 2016, 263 stran. ISBN 9788070041727. info
 • SZCZEPANIK, Petr. Továrna Barrandov : svět filmařů a politická moc 1945-1970. Vydání první. [Praha]: Národní filmový archiv, 2016, 419 stran. ISBN 9788070041772. info
  neurčeno
 • Náhradní obsah: http://www.zlatasedesata.cz/
Výukové metody
Dvě tematické přednášky, doplněné vybranými ukázkami. Studenti dostanou seznam povinných filmů, s nimiž se seznámí v rámci samostudia.
Metody hodnocení
Ústní zkouška, včetně předem odevzdané přípravy čítající anotace k minimálně 20 titulům a resumé jedné knihy ze seznamu povinné četby.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednou za tři roky.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020, podzim 2024.