AJL04001 Úvod do literatury I (seminář)

Filozofická fakulta
podzim 2023
Rozsah
0/2/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Nela Hachlerová (cvičící)
Mgr. Martina Horáková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Mariia Kokh (cvičící)
Mgr. Nora Júlia Levická (cvičící)
Mgr. Veronika Vargová, BA (cvičící)
Mgr. Karolína Zlámalová (cvičící)
Garance
Mgr. Martina Horáková, Ph.D.
Katedra anglistiky a amerikanistiky – Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Tomáš Hanzálek
Dodavatelské pracoviště: Katedra anglistiky a amerikanistiky – Filozofická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
AJL04001/01: každé liché pondělí 8:00–9:40 J31
AJL04001/02: každý lichý čtvrtek 16:00–17:40 J31, K. Zlámalová
AJL04001/03: každé liché pondělí 14:00–15:40 G31, M. Kokh
AJL04001/04: každou lichou středu 14:00–15:40 G23, N. Levická
AJL04001/05: každé liché pondělí 12:00–13:40 J31, N. Hachlerová
AJL04001/06: každou lichou středu 16:00–17:40 B2.24, V. Vargová
Předpoklady
NOW ( AJL04000 Úvod do literatury I přednáška )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 175 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 113/175, pouze zareg.: 0/175
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Course description: This course consists seminars (related to lectures in AJ04000) that encourage students to engage in literary research and analysis. While the lectures in AJ04000 provide students with an introduction to literary histories, movements, contexts and approaches to literary texts, the seminars function as more practical insights into analyzing literary texts and writing critical research papers about them. They are based on discussions and group work.
Course objectives: 1. To learn the methods of conducting library research and working with primary and secondary sources. 2. To acquire the techniques needed for literary analysis and writing academic essays. 3. To refine critical thinking about literature and achieve a deeper understanding of how literature affects us and how it enriches our perception of the world.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- napsat odbornou esej v anglickém jazyce
- provádět nezávislý výzkum se zpracováním zahraniční literatury
Osnova
 • 1. Úvod do studfia literatury, Doc. Michael M. Kaylor; čtení literatury a o literatuře; přimární a sekundární zdroje; práce se zdroji v knihovně (katalogy, databáze); hodnocení zdrojů; Barnet: Kapitola 1 (“The Writer as Reader”) a 2 (“The Reader as Writer”); seznámení se s MLA (základní formát eseje: hlavička, nadpis, rozvržení na stránce, …)
 • 2. Alžbětinské drama, Dr. Filip Krajník; William Shakespeare, textová analýza Hamleta; kritický slovník (postava, zápletka); použití literárního prézentu; Barnet: Kapitola 11 (“Writing about Drama”); Maynard Mack, “The World of Hamlet” (1952); MLA (sekce 3.6. "Titles")
 • 3. Romantická poezie, Doc. Michael M. Kaylor; John Keats, “On First Looking into Chapman's Homer”, “On Seeing the Elgin Marbles for the First Time”, “Ode to Psyche”, “To Autumn”; textová analýza; kritický slovník (řečové figury, rytmus a rým); Barnet: Kapitola 12 (“Writing about Poetry”); MLA (sekce 3.7. "Quotations"); Úkol 1: krátká (2 strany s dvojitým řádkováním) psaná analýza jedné Keatsovy básně, odevzdat přes ELF
 • 4. Gotický román, Doc. Michael M. Kaylor; Mary Shelley, textová analýza Frankensteina; ktritický slovník (vyprávěcí perspektiva); citování X parafráze, jak se vyhnout plagiátorství; zpětná vazba k úkolu 1; Barnet: Kapitola 10 (“Writing about Fiction”)
 • 5. Viktoriánský román, Dr. Stephen Hardy; Charles Dickens, textová analýza románu Hard times; kritický slovní (literární prostředí); výstavba argumentu; Barnet: Kapitola 8 (“Writing about Literature”)
 • 6. Americká renesance, Dr. Jeffrey A. Smith; pasáže z: Nathaniel Hawthorne, Herman Melville, Ralph Waldo Emerson, Henry David Thoreau, Edgar Allan Poe, Frederick Douglass, Walt Whitman, Emily Dickinson; textová analýza; kritický slovník (přehled narativních kategorií, historický kontext); hloubková analýza; MLA (sekce 5.4, 5.5, 5.6-5.6.5, 5.7-5.7.5., odkazy na zdroje); Úkol 2: 3-4stránková analýza jednoho ze zadaných textů; integrace citací alespoň ze dvou sekundárních zdrojů a správný odkaz na ně; formát podle stylu MLA; odevzdat přes ELF.
Literatura
  povinná literatura
 • Barnet, Sylvan, et al. A short Guide to Writing About Literature
 • MLA Handbook. Eighth edition. New York: The Modern Language Association of America, 2016, xiv, 146. ISBN 9781603292627. info
 • DICKENS, Charles. Hard times. Harmondsworth: Penguin Books, 1994, vi, 268 s. ISBN 0-14-062044-3. info
 • SHAKESPEARE, William. Hamlet. Edited by Alistair McCallum. Oxford: Oxford University Press, 2004, 42 s. ISBN 0194232204. info
 • SHELLEY, Mary Wollstonecraft. Frankenstein. Edited by Elisabeth Scott. Milano: La Spiga languages, 2006, 30 s. ISBN 8871002903. info
Výukové metody
Devadesátiminutový seminář jednou za dva týdny. Společná diskuze. Textová analýza. Psaní krátkých úkolů.
Metody hodnocení
Hodnocení: Studenti se musí připravit na každý seminář. Musí dopředu přečíst zadané texty, aby se mohli zúčastnit diskuze a splnit další průběžné úkoly. Psané úkoly musí být odevzdány včas a v předepsaném formátu. Na konci semestru jsou za zkoušku uděleny 5 kreditů. Konečná známka sestává z: participace v hodinách 30 %, úkol 1 20 %, úkol 2 40 %. Pro úspěšný průchod kurzem je nutno dosáhnout alespoň 60 %. Stupnice hodnocení: A 100-85; B 84-80; C-79-75; D-74-70; E 69-60; F (neúspěšné splnění) 59-0.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Navazující předměty
Informace učitele
http://www.phil.muni.cz/elf/course/category.php?id=4
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2023/AJL04001