NARD51 Fikce a fikčnost

Filozofická fakulta
podzim 2024
Rozsah
blok. 15 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. PhDr. Bohumil Fořt, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Bohumil Fořt, Ph.D.
Ústav jazykovědy a baltistiky – Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: prof. PhDr. Bohumil Fořt, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav jazykovědy a baltistiky – Filozofická fakulta
Předpoklady
Úspšné absolvování magisterského studia.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 9 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurz je koncipován jako úvod do teorie fikce a fikčnosti. Představuje hlavní teoretické koncepty fikce a ukazuje je v historických souvislostech, též poukazuje na jejich silné a slabé stránky. Umožňuje studentům získané znalosti aplikovat na konkrétní fikční i nefikční literární texty.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- rozumět zásadním problémům definování fikce;
- orientovat se v základních koncepcích fikcionality;
- chápat historickou proměnlivost fikcionality;
- aplikovat tyto nástroje na konkrétní literární texty.
Osnova
  • Koncepty fikčnosti, Fikční a nefikční reference, Fikční a faktuální narativ, Modernistická fikce a historie, Postmodernistická fikce a historie, Realistický narativ, Typologie fikčních světů, Autobiografie a autofikce, Literární mýtus, Fantastická literatura.
Literatura
  • KOTEN, Jiří. Jak se fikce dělá slovy : pragmatické aspekty vyprávění. Vyd. 1. Brno: Host, 2013, 160 s. ISBN 9788072948468. info
  • WHITE, Hayden V. Metahistorie : historická imaginace v Evropě devatenáctého století. Translated by Miroslav Kotásek. Vydání první. Brno: Host, 2011, 608 stran. ISBN 9788072943760. info
  • FRYE, Northrop. Anatomie kritiky : čtyři eseje. Edited by Harold Bloom, Translated by Sylva Ficová. Vydání první. Brno: Host, 2003, 440 stran. ISBN 8072940783. info
  • Heterocosmica : fikce a možné světy. Translated by Lubomír Doležel. Vydání české první. Praha: Karolinum, 2003, 311 stran. ISBN 8024607352. info
  • COHN, Dorrit. The distinction of fiction. Johns Hopkins paperbacks edi. Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 2000, ix,197 str. ISBN 0801865220. info
Výukové metody
Přednáška, seminář.
Metody hodnocení
Kolokvium.
Další komentáře
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2021, podzim 2022.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2024/NARD51