RSb003 Jazyková cvičení III

Filozofická fakulta
podzim 2024
Rozsah
0/4/0. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Jana Bumbálková (přednášející)
Mgr. Taťjana Zaňko, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Taťjana Zaňko, Ph.D.
Ústav slavistiky – Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Taťjana Zaňko, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav slavistiky – Filozofická fakulta
Rozvrh
Po 8:00–9:40 A31, St 12:00–13:40 A31, kromě Po 18. 11. až Ne 24. 11., kromě
Předpoklady
RSb002 Jazyková cvičení II
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Jazyková cvičení jsou koncipována jako systematický výcvik v praktické znalosti jazyka, jehož cílem je vytvoření komplexních jazykových předpokladů a řečových návyků nezbytných pro plnohodnotnou komunikaci v ruštině na běžná témata každodenního života. Součástí cvičení je i intenzivní nácvik mluvnických tvarů podle slovních druhů a jejich správné užití v minimálních i širších řečových kontextech.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- používat potřebnou slovní zásobu,
- pracovat s autentickým textem v ruském jazyce,
- správně reagovat v různých komunikativních situacích,
- vyjadřovat vlastní názor na konkrétní komunikativní situaci,
- vysvětlit obtížné jazykové jevy v porovnání s češtinou.
Osnova
 • Témata:
 • 1. Volba povolání. Vzdělávací systém v Rusku.
 • 2. Zdraví a nemoci. Vyjadřování času.
 • 3. V hotelu. Ubytování. Vyjadřování data.
 • 4. Internet. Role počítače v dnešním světě.
 • 5. Domácnost a péče o ni.
 • 6. Počasí.
 • Gramatika:
 • 1. Číslovky (základní, řadové, druhové, násobné, neurčité).
 • 2. Přítomný čas sloves. Slovesa I. a II. časování. Slovesa se změnou kmenové souhlásky.
Literatura
  povinná literatura
 • BELYNTSEVA, Olga a Adam JANEK. Učebnik sovremennogo russkogo jazyka. Vydání 1. Brno: Computer Press, 2009, xii, 554. ISBN 9788025124420. info
 • BALCAR, Milan. Sbírka cvičení k ruské gramatice. V Praze: Vysoká škola ekonomická v Praze, 1996, 99 stran. ISBN 8070793074. info
  doporučená literatura
 • MISTROVÁ, Veronika, Danuše OGANESJANOVÁ a Jelena TREGUBOVÁ. Cvičebnice ruské gramatiky :12000 příkladů s řešením na protější straně. 1. vyd. Praha: Polyglot, 2004, 569 s. ISBN 80-86195-29-5. info
 • NEKOLOVÁ, Věra, Irena CAMUTALIOVÁ a Alena VASILJEVA-LEŠKOVÁ. Ruština nejen pro samouky. Vydání 1. Praha: LEDA, 2002, 535 stran. ISBN 8085927969. info
 • ČÁRA, Vladimír. Ruská mluvnice pro střední školy. 4. upravené vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1996, 197 s. ISBN 8004248918. info
 • BALCAR, Milan. Ruská gramatika v kostce. Vydání první. V Praze: Vysoká škola ekonomická v Praze, 1995, 79 stran. ISBN 8070791381. info
 • MRHAČOVÁ, Eva, Jelizaveta Anatoljevna MARKUŠ, Mária OPĚLOVÁ a Mojmír VAVREČKA. Praktická cvičení z ruského jazyka. Praha: Ministerstvo školství ČSR, 1988, 283 stran. info
 • BALCAR, Milan. Příručka ruského pravopisu. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1983, 118 s. URL info
Výukové metody
Dvě dvouhodinová cvičení týdně, střídají se aktivity vedené učitelem a individuální či skupinová práce studentů.
Metody hodnocení
Zápočet je udělen na základě písemné práce (pouze v případě kontaktní výuky) ve formě překladu z češtiny do ruštiny, jehož rozsah je 80 vět, zaměřených na probraná konverzační témata a mluvnické tvary.
Pro úspěšné ukončení je třeba nepřesáhnout povolenou hranici trestných bodů.
Student je povinen navštěvovat výuku (docházka 80 %) a plnit úkoly zadané v průběhu semestru.
Vyučovací jazyk
Ruština
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022, podzim 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2024/RSb003