RSb011 Přehled ruské literatury I

Filozofická fakulta
podzim 2024
Rozsah
1/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Josef Šaur, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Josef Šaur, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Josef Šaur, Ph.D.
Ústav slavistiky – Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Josef Šaur, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav slavistiky – Filozofická fakulta
Rozvrh
St 8:00–9:40 B2.43, kromě Po 18. 11. až Ne 24. 11.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předměty Přehled ruské literatury I a II představují základní kurzy dějin ruské literatury. Jejich cílem je podat rámcový přehled literatury a kultury na historickém pozadí. Poskytne studentům v chronologickém sledu přehled klíčových autorů, děl, proudů, směrů a skupin charakterizujících ruskou kulturu a literaturu od nejstarších dob až po dnešek (s důrazem na literaturu 19.–21. století), a to ve vazbě na společenský a politický vývoj Ruska. Smyslem kurzů je nejen nezbytná faktografie, ale především poznání společenského a estetického významu ruské literatury a jejích klíčových textů pro světové písemnictví, kulturu a kultivaci člověka a jeho světa. Součástí kurzů je plnění samostatné četby.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- identifikovat a shrnout důležité rysy hlavních etap ruského kulturně-historického a literárního vývoje;
- určit klíčové osobnosti, díla a artefakty ruské literatury;
- pojmenovat a charakterizovat hlavní události, proudy a směry v ruské literatuře;
- vysvětlit vazby společenských a politických proměn Ruska a ruské kultury a literatury.
Osnova
 • 1) Vývojové zvláštnosti ruské literatury: problém periodizace, Rusko a Evropa
 • 2) Literatura Kyjevské Rusi
 • 3) Literatura Moskevské Rusi a počátků Ruské říše
 • 4) Přechodné období 18. století: rámec „ruské renesance“, baroko, rokoko, klasicismus a osvícenství
 • 5) Ruský sentimentalismus a preromantismus
 • 6) Ruský romantismus
 • 7) Naturální škola a počátky realismu
Literatura
 • Jehlička, M.: Ruská literatura 19. století (od konce 18. století do začátku 20. století). Praha 1993.
 • PAŠKUROV, Aleksej Nikolajevič a Anatolij Il'jič RAZŽIVIN. Istorija russkoj literatury XVIII veka : učebnik : v dvuch častjach. 3-je izdanie, stereotipnoje. Moskva: Flinta, 2018, 533 stran. ISBN 9785976529762. info
 • POSPÍŠIL, Ivo. Kapitoly z ruské klasické literatury (nástin vývoje, klíčové problémy a diskuse). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014, 178 s. ISBN 978-80-210-7277-0. Digitální knihovna FF MU info
 • POSPÍŠIL, Ivo. Stará literatura východních Slovanů a ruská literatura 18. století (Přehled a exkurzy z literatury 11.-17. století). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014, 196 s. ISBN 978-80-210-7281-7. Digitální knihovna FF MU info
 • ZAHRÁDKA, Miroslav. Slovník rusko-českých literárních vztahů. Vyd. 1. Ústí nad Orlicí: OFTIS, 2008, 318 s. ISBN 9788074050053. info
 • ZAHRÁDKA, Miroslav. Ruská literatura XIX. století v kontextu evropských literatur : (osobnosti a dialog literatur). 1. vyd. Olomouc: Periplum, 2005, 279 s. ISBN 8086624250. info
 • POSPÍŠIL, Ivo. Slovník ruských, ukrajinských a běloruských spisovatelů. 1. vyd. Praha: Libri, 2001, 680 s. ISBN 8072770683. info
 • DOHNAL, Josef, Ivo POSPÍŠIL a Galina Pavlovna BINOVÁ. Panoráma ruské literatury. In Panoráma ruské literatury. 1. vyd. Boskovice: Albert, 1995, 415 s. ISBN 80-85834-04-9. info
 • The Cambridge history of Russian literature. Edited by Charles A. Moser. rev. ed. Cambridge: Cambridge University Press, 1992, x, 709. ISBN 0521425670. info
Výukové metody
Výuka formou přednášek s diskusí, samostatná četba.
Metody hodnocení
ústní zkouška, součástí zkoušky je kontrola samostatné četby
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022, podzim 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2024/RSb011